21.12. 2018

PF 2019

Želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov a mnoho úspechov v novom roku 2019!
21.11. 2018

Peter získal titul docent v odbore Management

Svoju úspešnú akademickú kariéru Peter ďalej rozvinul obhajobou titulu docent na FM VŠE. Gratulujeme!
23.7. 2018

AKVIZÍCIA PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZOU

V októbri 2017 získala Ribera Salud Grupo (RSG) 34% podiel v Pro Diagnostic Group. Po prvom úspešnom roku akvizičný proces pokračoval a podiel spoločnosti RSG sa zvýšil na 66%. Náš tím blahoželá obom stranám k úspechu!
30.6. 2018

PROJEKT SVETOVEJ BANKY PRE ARMÉNSKE VLÁDU

V júni 2018 odovzdali Peter Pažitný a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac štúdiu určenú arménskej vláde, ktorej poslaním je pomocť s reformou systému zdravotného poistenia. Štúdia je jedným z výstupov projektu pod záštitou Svetovej banky.
25.6. 2018

ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE VŠE

Po získaní funkcie v Akademickom senáte Fakulty managementu na jeseň 2017, bol Peter v júni 2018 úspešne zvolený za člena v Akademickom senáte VŠE. Gratulujeme!
3.5. 2018

Workshop pre študentov z Hilbert College

Už po tretí krát sme pre študentov z Hilbert College (Buffalo, N.Y.) pripravili pracovný workshop. V tomto roku bol workshop zameraný na migráciu a fungovanie verejnej správy. Okrem prehliadky mesta mali študenti možnosť navštíviť priestory Primaciálneho paláca a diskutovať s poradkyňou primátora o fungovaní úradu. Tešíme sa na ďalší ročník!
2.4. 2018

Prispievame na portal HSPM

Medzivládna organizácia European Observatory on Health Systems and Policies prišla v minulom roku s inovatívnou platformou HSPM, ktorá poskytuje podrobný opis zdravotníckych systémov v jednotlivých krajinách EÚ.  
9.1. 2018

Ocenenie dekana za najlepšiu publikáciu

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki získali cenu dekana FM VŠE (3. miesto) v súťaži o najlepšiu publikáciu v odbore "Manažment" za publikačnú činnosť v roku 2017. Dekan FM VŠE Vladislav BÍna ocenil ich spoluautorstvo na publikácií Health Systems in Transition: Slovakia.
24.10. 2017

PETER ČLENOM AKADEMICKÉHO SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspešnú kandidatúru do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Prahe na funkčné obdobie 2017-2020
3.10. 2017

Akvizícia PDG

Ribera Salud v októbri 2017 získala 34% podiel v spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Pri tejto akvizícíí sa spoliehala na strategické poradenstvo, analytické služby a komunikačnú podporu nášho tímu. Ribera Salud je popredným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Španielsku a autorom inovatívneho modelu poskytovania integrovanej zdravotnej starostlivosti tzv. "Alzira model". Akcionármi tejto medzinárodnej skupiny sú Banco Sabadell (50%) a Centene Corporation (50%), ktorá sa v rebríčku Fortune mapujúcom spoločnosti meniace svet umiestnila na 19. mieste. Akvizícia najväčšieho poskytovateľa rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúceho diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT je prvým strategickým krokom skupiny Ribera Salud pri vstupe na slovenský trh. Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu!
25.4. 2017

Workshop pre študentov z Hilbert College, Buffalo

V apríli 2017 náš tím pripravil už druhý pracovný workshop pre študentov z Hilbert College, Buffalo. Hlavnými témami worshopu na ktorom prednášali interní aj externí experti boli fungovanie zdravotného systému na Slovensku, spôsob jeho financovania a migračná kríza v Európe (opatrenia a pozícia Slovenska). Workshop pokračoval voľnou diskusiou a prehliadkou hlavného mesta.  
29.3. 2017

Strategická spolupráca s Schill Dental Clinic

V marci 2017 sme dokončili strategické poradenstvo pre súkromnú zubnú kliniku Schill Dental Clinic, ktoré vyústilo do otvorenia novej pobočky v Košiciach a presídlenie pobočky v Prahe do úplne nových priestorov. Strategická spolupráca bola zameraná na rast vlastnej siete stomatologických kliník do nových lokalít tak na Slovensku ako aj v Českej republike.  
7.1. 2017

Publikácia Health Systems in Transition - Slovakia

Peter a Daniela sú spoluautormi novej edície publikácie o slovenskom zdravotníctve Slovakia – Health System Review, ktorej hlavným autorom je Martin Smatana (Ministerstvo Zdravotníctva SR). Na publikácii pracovali aj Michaela Laktišová (Ministerstvo Zdravotníctva SR), Darina Sedláková (slovenská kancelária WHO), a Monika Palušková (hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo).  Publikácia patrí do série profilov krajín publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies a poskytuje detailný popis zdravotníckeho systému na Slovensku. Peter bol taktiež spoluautorom predchádzajúcej edície z roku 2011.

Kto sme

Kto sme

Sme poradenská firma špecializovaná na zdravotníctvo. Pôsobíme predovšetkým v SR a ČR, naše aktivity však siahajú do celej Strednej a Východnej Európy.

Našimi klientami sú poprední poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, strategickí investori a private equity. A to ako zo Slovenska, tak aj z ČR a zo Západnej Európy.

Žijeme v postfaktuálnej dobe, kde častokrát viac záleží na “lajkoch” ako na faktoch. Pre našu prácu sú však rozhodujúce fakty. Preto ku každému problému pristupujeme metodicky a snažíme sa získať relevantné dáta a evidencie. V mnohých prípadoch aplikujeme precízne metódy prebrané z vedeckej práce. K tomu nám veľmi pomáha, že okrem business consultingu sa venujeme lektorovaniu a vedeckej činnosti v akademii. Za kľúčové hodnoty našej práce preto považujeme metodiky, dáta a evidencie.

Čo robíme

Pre našich klientov zabezpečujeme analýzy trhu, identifikáciu nových investičných príležitostí, vytváranie strategických partnerstiev, výber potenciálnych akvizičných cieľov, komerčné due dilligence, komplexné reštrukturalizačné plány nemocníc, transformačné plány nemocníc, vypracovávanie odborných stanovísk, procesné analýzy, HTA analýzy, PPP poradenstvo, HR a manžérske poradenstvo a poradenstvo pri akvizíciách.

Prepájame akadémiu so zdravotníckym priemyslom formou budovania tréningového centra HTA a organizácie odborných školení a workshopov. Zároveň máme dlhodobú výskumnú spoluprácu s medzinárodnými organizáciami (WHO – finančná ochrana, EO – health in transition, EC – integrovaná starostlivosť).

Team

Peter Pažitný

Lektor metód ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov na VŠE Praha. Je ekonóm a má titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb zo Semmelweis Univerzity v Budapešti, PhD. z marketingu v zdravotníctve z Ekonomickej Univerzity v Bratislave. a doc. z Fakulty managementu VŠE Praha. Bol poradcom v oblasti zdravotnej politiky pre ministrov zdravotníctva na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. Je výkonným riaditeľom CEE Health Policy Network.

Daniela Kandilaki

Daniela je výskumnou pracovníčkou a prednášajúcou na Ekonomickej univerzite v Prahe so zameraním na manažment zdravotníckych služieb. Je ekonómkou a doktorandkou v oblasti zdravotníctva na Ekonomickej univerzite v Prahe. Pôsobila na riadiacich pozíciách u rôznych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Ľubica Löffler

Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki (od 2017), predtým Healthcare Consulting & Research Center (od 2015). Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a manažment v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. Počas štúdia pracovala na rozličných pozíciách v E-commerce. Hovorí plynule anglicky a nemecky.

Michaela Stašiniaková

Michaela je office manažérkou v Pažitný & Kandilaki (od 2017), predtým Healthcare Consulting & Research Center (od 2013). Vyštudovala na Súkromnej obchodnej akadémii LIBERTA v Bratislave a následne pracovala ako manažérka predaja a asistentka riaditeľa v IT spoločnosti.

Michal Vašečka

Michal je vyštudovaný sociológ a svoju odbornosť zameriava hlavne na otázky etnicity, rasy a migrácie, populizmu, extrémizmu, sociálnych hnutí a občianskej spoločnosti. Ako docent pôsobí na Paneurópskej vysokej škole (od 2018) a tiež Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych umení (od 2015). Michal pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii Rady Európy (ECRI) a v roku 2018 sa stal laureátom ceny Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv. Je neoceniteľným členom nášho tímu v oblasti politickej a sociálno-ekonomickej situácie v rôznych krajinách EÚ. Má dlhoročné skúsenosti so všetkými typmi kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód, komplexné zručnosti na analýzu štatistických údajov a disponuje praktickými skúsenosťami s analýzou sociálneho vplyvu politík EÚ.

Natália Urbanová

Výkonná asistentka prezidenta ekonomického think-tanku MESA10. Od roku 2014 je tiež koordinátorka Central & East Health Policy Network. Vyštudovala na Ekonomickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Počas rokov 2012-2016 bola asistentkou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2010-2012 bola v pozícii poradkyne podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky a tiež členkou tímu zodpovedného za systém riadenia kvality EFQM. Jej profesionálna kariéra začala v KPMG na pozícii asistentky audítora.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore