29.4. 2021

Odborné stanovisko k Plánu obnovy a odolnosti & Národnímu a integrovanému reformnímu plánu

Peter Pažitný je signatářem odborného stanoviska k Plánu obnovy a odolnosti & Národnímu a integrovanému reformnímu plánu, který vznikl jako iniciativa zdravotní sekce AmCham..
26.3. 2021

Participace na projektu Bourání mýtů

V rámci projektu Konzervativního institutu - Bourání mýtů nám vyšli dva texty.
15.2. 2021

Strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví

Pažitný & Kandilakiv je od září 2020 subdodavatelem PriceWaterhouseCooper (PWC) v projektu "Strategie využití umělé inteligence (AI) ve zdravotnictví". Projekt je podpořen EU (DG REFORM) a jeho hlavním příjemcem je MZ SR.
2.12. 2020

Monografie Zdravotní systém Slovenské republiky

V listopadu 2020 vyšla Petrovi v odborném vydavatelství Wolters Kluwer monografie Zdravotní systém Slovenské republiky.
28.11. 2020

Dostupnost zdravotnických služeb měřena pomocí Vignette Methodology

Peter Pažitný, Daniela Kandilaki a Ľubica Löffler se podíleli na výzkumu měření dostupnosti vybraných zdravotních služeb na Slovensku za pomoci nové metody - Vignette Methodology
30.5. 2020

Publikace Socializmus: realita namiesto mýtov

Peter, Daniela a Ľubica jsou spoluautory publikace Socializmus: realita namiesto mýtov, která vznikla v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte.  
13.12. 2019

Křížové vlastnictví

Peter v článku pro Zdravotnícke noviny vyjadřuje svůj názor na křížové vlastnictví
3.12. 2019

Odborní konference Efektivní nemocnice 2019

Peter prezentoval na konferenci "Efektivní nemocnice 2019" na téma: Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba v zdravotnom systéme Slovenska
21.10. 2019

Daniela obhájila svou disertační práci

Daniela na Fakultě Managementu Vysoké školy ekonomické v Praze úspěšně obhájila svou disertační práci na téma: "Finanční ochrana ve zdravotnictví České republiky v kontextu New Public Managementu" a získala titul Ph.D.
23.6. 2019

Konference digitální medicíny "The Future is now" v Praze

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki se v červnu zúčastnili 8. konference digitální medicíny "The Future is now", na níž byl Peter Pažitný hostem panelové diskuse na téma "Budoucnost digitálního zdravotnictví v České republice".
22.6. 2019

Vědecká konference Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII

Vědecká konference Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII se v tomto roce mimo jiné zaměřila i na management, ekonomiku a zdravotnické technologie.
17.6. 2019

Panelová diskuse na konferenci SK + MED

U příležitosti 20. výročí založení Asociace dodavatelů zdravotnických prostředků SK + MED se konala odborná diskusní konference pod názvem Medicínské technologie v perspektivě slovenského zdravotnictví.
21.11. 2018

Peter získal titul docent v oboru Management

Svou úspěšnou akademickou kariéru Peter dále rozvinul obhajobou titulu docent na FM VŠE v Praze.
23.7. 2018

AKVIZICE PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZÍ

V říjnu 2017 získala Ribera Salud Grupo (RSG) 34% podíl v Pro Diagnostic Group. Po prvním úspěšném roce akviziční proces pokračoval a podíl společnosti RSG se zvýšil na 66%. Náš tým blahopřeje oběma stranám k úspěchu!
30.6. 2018

PROJEKT SVĚTOVÉ BANKY PRO ARMÉNSKOU VLÁDU

V červnu 2018 předali Peter Pažitná a bývalý ministr zdravotnictví Rudolf Zajac studiu určenou arménské vládě, jejímž posláním je pomoci s reformou systému zdravotního pojištění. Studie je jedním z výstupů projektu pod záštitou Světové banky.
25.6. 2018

ČLENSTVÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU VŠE

Po získání funkce v Akademickém senátu Fakulty managementu na podzim 2017, byl Peter v červnu 2018 úspěšně zvolen členem Akademického senátu VŠE. Gratulujeme!
3.5. 2018

Workshop pro studenty z Hilbert College

Už potřetí jsme pro studenty z Hilbert College (Buffalo, N.Y.) připravili pracovní workshop. V tomto roce byl workshop zaměřený na migraci a fungování veřejné správy. Kromě prohlídky města měli studenti možnost navštívit prostory Primaciálního paláce a diskutovat s poradkyní primátora o fungování úřadu. Těšíme se na další ročník!
2.4. 2018

Přispíváme na portal HSPM

Mezivládní organizace European Observatory on Health Systems and Policies patřící pod WHO přišla loni s inovativní platformou HSPM, která poskytuje podrobný popis zdravotnických systémů v jednotlivých zemích EU.
9.1. 2018

Ocenění děkana za nejlepší publikaci

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki získali cenu děkana FM VŠE (3. místo) v soutěži o nejlepší publikaci v oboru "Management" za publikační činnost v roce 2017. Děkan FM VŠE Vladislav Bína ocenil jejich spoluautorství na publikací Health Systems in Transition: Slovakia.
24.10. 2017

PETER ČLENEM AKADEMICKÝCH SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspěšnou kandidaturu do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2017-2020.
3.10. 2017

Akvizice PDG

Ribera Salud v říjnu 2017 získala 34% podíl ve společnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Při této akvizici se spoléhala na strategické poradenství, analytické služby a komunikační podporu našeho týmu. Ribera Salud je předním poskytovatelem zdravotní péče ve Španělsku a autorem inovativního modelu poskytování integrované zdravotní péče tzv. "Alzira model". Akcionáři této mezinárodní skupiny jsou Banco Sabadell (50%) a Centene Corporation (50%), která se v žebříčku Fortune mapujícím společnosti měnící svět umístila na 19. místě. Akvizice největšího poskytovatele radiologických služeb na Slovensku, provozujícího diagnostické centra s modalitami jako jsou magnetická rezonance, CT, USG či PET / CT je prvním strategickým krokem skupiny Ribera Salud při vstupu na slovenský trh. Těšíme se na další spolupráci!
25.4. 2017

Workshop pro studenty z Hilbert College, Buffalo

V dubnu 2017 náš tým připravil již druhý pracovní workshop pro studenty z Hilbert College, Buffalo.. Hlavními tématy worshopů, na kterém přednášeli interní i externí odborníci bylo fungování zdravotního systému na Slovensku, způsob jeho financování a migrační krize v Evropě (opatření a pozice Slovenska). Workshop pokračoval volnou diskusí a prohlídkou hlavního města.  
29.3. 2017

Strategická spolupráce s Schill Dental Clinic

V březnu 2017 jsme dokončili strategické poradenství pro soukromou zubní kliniku Schill Dental Clinic, které vyústilo do otevření nové pobočky v Košicích a přesídlení pobočky v Praze do zcela nových prostor. Strategická spolupráce byla zaměřena na růst vlastní sítě stomatologických klinik do nových lokalit na Slovensku, stejně tak i v České republice.
7.1. 2017

Publikace Health Systems in Transition - Slovakia

Peter a Daniela jsou spoluautory nové edice publikace o slovenském zdravotnictví Slovakia - Health System Review, jejímž hlavním autorem je Martin Smatana (Ministerstvo zdravotnictví SR). Na publikaci pracovali i Michaela Laktišová (Ministerstvo zdravotnictví SR), Darina Sedláková (slovenská kancelář WHO), a Monika Paluskova (hlavní odbornice MZ SR pro všeobecné lékařství). Publikace patří do série profilů zemí publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies a poskytuje detailní popis zdravotnického systému na Slovensku. Peter byl také spoluautorem předcházející edice z roku 2011.  

Kto jsme

Kto jsme

Jsme poradenská firma specializovaná na zdravotnictví. Působíme především v ČR, naše aktivity však sahají do celé Střední a Východní Evropy.

Našimi klienty jsou přední poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny, strategičtí investoři a private equity. A to jak ze Slovenska, tak z ČR a ze Západní Evropy.

Žijeme v postfaktuálnej době, kde častokrát více záleží na "lajcích" jako na faktech. Pro naši práci jsou však rozhodující fakta. Proto ke každému problému přistupujeme metodicky a snažíme se získat relevantní data a evidence. V mnoha případech aplikujeme precizní metody přebrané z vědecké práce. K tomu nám velmi pomáhá, že kromě business consultingu se věnujeme lektorovaných a vědecké činnosti v akademii. Za klíčové hodnoty naší práce proto považujeme metodiky, data a evidence.

Co děláme

Pro naše klienty zajišťujeme analýzy trhu, identifikaci nových investičních příležitostí, vytváření strategických partnerství, výběr potenciálních akvizičních cílů, komerční due dilligence, komplexní restrukturalizační plány nemocnic, transformační plány nemocnic, vypracovávání odborných stanovisek, procesní analýzy, HTA analýzy, PPP poradenství, HR a manžérske poradenství a poradenství při akvizicích.

Propojujeme akademii se zdravotnickým průmyslem formou budování tréninkového centra HTA a organizace odborných školení a workshopů. Zároveň máme dlouhodobou výzkumnou spolupráci s mezinárodními organizacemi (WHO - finanční ochrana, EO - health in transition, EC - integrovaná péče).

Team

Peter Pažitný

Lektor metod ekonomického hodnocení zdravotnických programů na VŠE Praha. Je ekonom a má titul MSc. z managementu zdravotnických služeb ze Semmelweis Univerzity v Budapešti, PhD. z marketingu ve zdravotnictví z Ekonomické Univerzity v Bratislavě a doc. z Fakulty managementu VŠE Praha. Byl poradcem v oblasti zdravotní politiky pro ministry zdravotnictví na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. Je výkonným ředitelem CEE Health Policy Network

Daniela Kandilaki

Daniela je výzkumnou pracovnicí a lektorkou se zaměřením na management zdravotnických služeb. Působila na řídících pozicích u různých poskytovatelů zdravotní péče. Spolupracuje s mezinárodními organizacemi na výzkumných projektech a monitorování trhu a prostředí.

Ľubica Löffler

Analytička a konzultantka ve společnosti Pažitný & Kandilaki (od 2017), předtím Healthcare Consulting & Research Center (od 2015). Vystudovala mezinárodní obchod na Ekonomické univerzitě v Bratislavě a management ve zdravotnictví na Vídeňské univerzitě. Během studia pracovala na různých pozicích v E-commerce. Mluví plynně anglicky a německy.

Michal Vašečka

Michal je vystudovaný sociolog a svou odbornost zaměřuje hlavně na otázky etnicity, rasy a migrace, populismu, extremismu, sociálních hnutí a občanské společnosti. Jako docent působí na Panevropské vysoké škole (od 2018) a také Bratislavské mezinárodní škole liberálních umění (od 2015). Michal působí jako zástupce Slovenské republiky v Evropské komisi proti rasismu a intoleranci Rady Evropy (ECRI) a v roce 2018 se stal laureátem ceny Ministra spravedlnosti Slovenské republiky za významný přínos v oblasti lidských práv. Je neocenitelným členem našeho týmu v oblasti politické a sociálně-ekonomické situace v různých zemích EU. Má dlouholeté zkušenosti se všemi typy kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod, komplexní dovednosti na analýzu statistických údajů a disponuje praktickými zkušenostmi s analýzou sociálního dopadu politik EU

Natália Urbanová

Výkonná asistentka prezidenta ekonomického think-tanku MESA10. Od roku 2014 je také koordinátorkou Central & East Health Policy Network. Vystudovala na Ekonomické fakultě Slovenské zemědělské univerzity v Nitře obor Účetnictví a audit. Během let 2012-2016 byla asistentkou poslance Národní rady Slovenské republiky. V letech 2010-2012 byla v pozici poradkyně místopředsedy vlády a ministra financí Slovenské republiky a také členkou týmu odpovědného za systém řízení kvality EFQM. Její profesionální kariéra začala v KPMG na pozici asistentky auditora.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up