29.4. 2021

Odborné stanovisko k Plánu obnovy a odolnosti & Národnému a integrovanému reformnému plánu

Peter Pažitný je signátarom odborného stanoviska k Plánu obnovy a odolnosti & Národnému a integrovanému reformnému plánu, ktorý vznikol ako iniciatíva zdravotnej sekcie AMCHAM.  
26.3. 2021

Participácia na projekte Búranie mýtov

V rámci projektu Konzervatívneho inštitútu - Búranie mýtov sme prispeli do diskusie dvoma textami.
15.2. 2021

Stratégia využitia umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve

Pažitný & Kandilaki je od septembra 2020 subkontraktorom PriceWaterhouseCooper (PWC) v projekte "Stratégia využitia umelej inteligencie (AI) v zdravotníctve". Projekt je podporený EÚ (DG REFORM) a jeho hlavným beneficientom je MZ SR.
2.12. 2020

Monografia Zdravotný systém Slovenskej republiky

V novembri 2020 vyšla Petrovi Pažitnému v odbornom vydavateľstve Wolters Kluwer monografia Zdravotný systém Slovenskej republiky.
28.11. 2020

Dostupnosť zdravotných služieb meraná pomocou Vignette Methodology

Peter Pažitný, Daniela Kandilaki a Ľubica Löffler sa podielali na výskume merania dostupnosti vybraných zdravotných služieb na Slovensku za pomoci novej metódy - Vignette Methodology.
30.5. 2020

Publikácia Socializmus: realita namiesto mýtov

Peter, Daniela a Ľubica sú spoluautormi publikácie Socializmus: realita namiesto mýtov, ktorá vznikla v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte.
13.12. 2019

Krížové vlastníctvo

Peter v článku pre Zdravotnícke noviny vyjadruje svoj názor na krížové vlastníctvo
3.12. 2019

Odborná konferencia Efektivní nemocnice

Peter prezentoval na konferencii “Efektivní nemocnice 2019” na tému: Manažérske nástroje, stimuly, regulácie a spätná väzba v zdravotnom systéme Slovenska
21.10. 2019

Daniela obhájila svoju dizertačnú prácu

Daniela na Fakulte Manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu na tému: "Finančniá ochrana v zdravotníctve Českej republiky v kontextu New Public Managementu" a získala titul Ph.D.
23.6. 2019

Konferencia digitálnej medicíny „The Future is now“ v Prahe

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki sa v júni zúčastnili 8. konferencie digitálnej medicíny “ The Future is now”, na ktorej bol Peter Pažitný hosťom panelovej diskusie na tému “Budúcnosť digitálneho zdravotníctva v Českej republike“.
22.6. 2019

Vedecká konferencia Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII

Vedecká konferencia Farmakoekonomika na Slovensku XXXVII sa v tomto roku okrem iného zamerala aj na manažment, ekonomiku a zdravotnícke technológiem.
17.6. 2019

Panelová diskusia na konferencii SK+ MED

Pri príležitosti 20. výročia založenia Asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+ MED sa konala odborná diskusná konferencia pod názvom Medicínske technológie v perspektíve slovenského zdravotníctva.
21.11. 2018

Peter získal titul docent v odbore Management

Svoju úspešnú akademickú kariéru Peter ďalej rozvinul obhajobou titulu docent na FM VŠE. Gratulujeme!
23.7. 2018

AKVIZÍCIA PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZOU

V októbri 2017 získala Ribera Salud Grupo (RSG) 34% podiel v Pro Diagnostic Group. Po prvom úspešnom roku akvizičný proces pokračoval a podiel spoločnosti RSG sa zvýšil na 66%. Náš tím blahoželá obom stranám k úspechu!
30.6. 2018

PROJEKT SVETOVEJ BANKY PRE ARMÉNSKU VLÁDU

V júni 2018 odovzdali Peter Pažitný a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac štúdiu určenú arménskej vláde, ktorej poslaním je pomocť s reformou systému zdravotného poistenia. Štúdia je jedným z výstupov projektu pod záštitou Svetovej banky.
25.6. 2018

ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE VŠE

Po získaní funkcie v Akademickom senáte Fakulty managementu na jeseň 2017, bol Peter v júni 2018 úspešne zvolený za člena v Akademickom senáte VŠE. Gratulujeme!
3.5. 2018

Workshop pre študentov z Hilbert College

Už po tretí krát sme pre študentov z Hilbert College (Buffalo, N.Y.) pripravili pracovný workshop. V tomto roku bol workshop zameraný na migráciu a fungovanie verejnej správy. Okrem prehliadky mesta mali študenti možnosť navštíviť priestory Primaciálneho paláca a diskutovať s poradkyňou primátora o fungovaní úradu. Tešíme sa na ďalší ročník!
2.4. 2018

Prispievame na portal HSPM

Medzivládna organizácia European Observatory on Health Systems and Policies prišla v minulom roku s inovatívnou platformou HSPM, ktorá poskytuje podrobný opis zdravotníckych systémov v jednotlivých krajinách EÚ.  
9.1. 2018

Ocenenie dekana za najlepšiu publikáciu

Peter Pažitný a Daniela Kandilaki získali cenu dekana FM VŠE (3. miesto) v súťaži o najlepšiu publikáciu v odbore "Manažment" za publikačnú činnosť v roku 2017. Dekan FM VŠE Vladislav BÍna ocenil ich spoluautorstvo na publikácií Health Systems in Transition: Slovakia.
24.10. 2017

PETER ČLENOM AKADEMICKÉHO SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspešnú kandidatúru do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Prahe na funkčné obdobie 2017-2020
3.10. 2017

Akvizícia PDG

Ribera Salud v októbri 2017 získala 34% podiel v spoločnosti Pro Diagnostic Group, a.s. Pri tejto akvizícíí sa spoliehala na strategické poradenstvo, analytické služby a komunikačnú podporu nášho tímu. Ribera Salud je popredným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v Španielsku a autorom inovatívneho modelu poskytovania integrovanej zdravotnej starostlivosti tzv. "Alzira model". Akcionármi tejto medzinárodnej skupiny sú Banco Sabadell (50%) a Centene Corporation (50%), ktorá sa v rebríčku Fortune mapujúcom spoločnosti meniace svet umiestnila na 19. mieste. Akvizícia najväčšieho poskytovateľa rádiologických služieb na Slovensku, prevádzkujúceho diagnostické centrá s modalitami ako sú magnetická rezonancia, CT, USG či PET/CT je prvým strategickým krokom skupiny Ribera Salud pri vstupe na slovenský trh. Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu!
25.4. 2017

Workshop pre študentov z Hilbert College, Buffalo

V apríli 2017 náš tím pripravil už druhý pracovný workshop pre študentov z Hilbert College, Buffalo. Hlavnými témami worshopu na ktorom prednášali interní aj externí experti boli fungovanie zdravotného systému na Slovensku, spôsob jeho financovania a migračná kríza v Európe (opatrenia a pozícia Slovenska). Workshop pokračoval voľnou diskusiou a prehliadkou hlavného mesta.  
29.3. 2017

Strategická spolupráca s Schill Dental Clinic

V marci 2017 sme dokončili strategické poradenstvo pre súkromnú zubnú kliniku Schill Dental Clinic, ktoré vyústilo do otvorenia novej pobočky v Košiciach a presídlenie pobočky v Prahe do úplne nových priestorov. Strategická spolupráca bola zameraná na rast vlastnej siete stomatologických kliník do nových lokalít tak na Slovensku ako aj v Českej republike.  
7.1. 2017

Publikácia Health Systems in Transition - Slovakia

Peter a Daniela sú spoluautormi novej edície publikácie o slovenskom zdravotníctve Slovakia – Health System Review, ktorej hlavným autorom je Martin Smatana (Ministerstvo Zdravotníctva SR). Na publikácii pracovali aj Michaela Laktišová (Ministerstvo Zdravotníctva SR), Darina Sedláková (slovenská kancelária WHO), a Monika Palušková (hlavná odborníčka MZ SR pre všeobecné lekárstvo).  Publikácia patrí do série profilov krajín publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies a poskytuje detailný popis zdravotníckeho systému na Slovensku. Peter bol taktiež spoluautorom predchádzajúcej edície z roku 2011.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore