Daniela Kandilaki

Daniela
Kandilaki

Profession Ekonómka, odborníčka na zdravotníctvo, lektorka

Daniela Kandilaki

Ekonómka, odborníčka na zdravotníctvo, lektorka

Daniela je výskumnou pracovníčkou a lektorkou na Ekonomickej univerzite v Prahe so zameraním na manažment zdravotníckych služieb. Pôsobila na riadiacich pozíciách u rôznych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Managing Partner, Pažitný & Kandilaki, Bratislava, od 2017
 • Lektorka na Vysokej škole ekonomickej v Prahe, od 2014
 • Lektorka na MBA študijnom programe na Central European Management Institute, od 2013
 • Odborná asistentka na Ekonomickej univerzite v Prahe, od 2010

Vzdelanie

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe - PhD. (2019)
 • Ekonomická univerzita v Prahe, program Ekonomika a manažment, špecializácia v riadení zdravotníckych služieb - Ing. (2010)

Skúsenosti

 • Výskumná pracovníčka projektu WHO Financial Protection 2014 - 2018. Štúdia o vplyve financovania zdravotníctva na finančnú ochranu a spravodlivosť
 • Senior analytička v Health policy Institute, Bratislava, 2013 - 2014
 • Koordinátorka a výskumníčka medzinárodného projektu EÚ HaS Passport, 2010 - 2011. HaS Passport bol zameraný na stimuláciu inovácií v regionálnych zdravotných a sociálnych službách. Projekt bol spolufinancovaný programom INTERREG IVC, ktorý je súčasťou cieľa Európska územná spolupráca, Európsky fond regionálneho rozvoja. Bol spustený v roku 2007, program bežal do roku 2013.
 • Výskumný projekt medzinárodného projektu EÚ v oblasti zdravia v rokoch 2009 - 2010. Cieľom projektu bolo vytvoriť základy pre cezhraničnú spoluprácu a riešenie konkrétnych problémov vo vybraných tematických oblastiach. Bol spolufinancovaný Európskou územnou spoluprácou Rakúsko - Česká republika 2007 - 2013, Európsky fond regionálneho rozvoja
 • Prax v súkromnej ambulancii, 2008 – 2011

References

Rok
Krajina
Klient / spoločnosť
Pozícia

Stručný popis

     2018 Slovensko European Observatory on Health Systems and Policies Analytička
 • Organizácia a výkonnosť zdravotného systému Slovenska
     2018 Slovensko Pro Diagnostic Group Konzultant
 • Strategické poradenstvo

2016 - 2017

Slovensko

Ribera Salud

Strategická konzultantka pri akvizícii PDG

 • Strategické poradenstvo
 • Komerčné due diligence
 • Komunikácia a rokovania

2016 - 2017

Slovensko, Česká republika

Schill Dental Clinic

Strategická konzultantka

 • Replikačný manuál pre manažment novootvorených kliník
 • Situácia a výhľad o českom trhu

2010 - 2017

Česká republika

VŠE

Lektorka

 • Manažment zdravotných služieb
 • Kvalita v zdravotníctve

2014 - 2017

Česká republika

WHO

Projekt finančnej ochrany

Výskumníčka

 • Zber dát, metodika, štatistická analýza
 • Odporúčania pre zdravotnú politiku

2015 - 2016

Slovensko

Josep Figueras

European Observatory on Health Systems and Policies

Reinhard Busse

Berlin University of Technology

Spoluautorka publikácie „Health Care system in Transition: Slovakia”

 • Kľúčová publikácia o slovenskom zdravotníckom systéme zo série “Health Care system in Transition”

2014 - 2015

Česká republika

HPI Consulting

Senior konzultantka

 • Výskum v oblasti PPP projektov v ČR
 • Príklady dobrej praxe z 3 PPP nemocníc z ČR

2013 - 2015

Slovensko

Health Policy Institute

Senior analytička

 • Business consulting pre súkromných klientov (polikliniky, zdravotné poisťovne, lekárne)
 • Výskum v oblasti zdravotnej politiky, financovania zdravotníctva a poskytovateľov ZS

2014 - 2015

Česká republika

WHO

Projekt finančnej ochrany

Výskumníčka

 • Zber dát, metodika, štatistická analýza
 • Odporúčania pre zdravotnú politiku

2010-2011

Česká republika, Taliansko, Rakúsko

Medzinárodný EU projekt HaS Passport

Koordinátorka a expertka

 • Kontrola kvality a implementácia príkladov dobrej praxe v 6 nemocniciach v ČR

2009-2010

Česká republika / Rakúsko

Medzinárodný EU projekt Health across

Expertka

 • Medzinárodný projekt (CZ/AUT) ohľadom cezhraničnej spolupráce v poskytovaní zdravotných služieb

2008-2011

Česká republika

Mediconet

Analytička

 • Strategická analýza
 • Zavedenie informačného systému
 • Nákladové analýzy

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore