Ľubica Löffler

Ľubica
Löffler

Profession Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva

Ľubica Löffler

Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva

Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki (od 2017), predtým Healthcare Consulting & Research Center (od 2015). Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a manažment v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. Počas štúdia pracovala na rozličných pozíciách v E-commerce. Hovorí plynule anglicky a nemecky.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki, Bratislava, od 2017

Vzdelanie

 • Viedenská univerzita – MSc. (2014), špecializácia: Manažment zdravotníctva
 • Ekonomická univerzita v Bratislave – Ing. (2010), špecializácia: Medzinárodný obchod

Skúsenosti

 • Analytička, konzultantka v oblasti zdravotníctva, 2015-2018
 • Projektová manažérka, 2015
 • Manažérka starostlivosti o zákazníka v E-commerce, 2013-2014
 • Obchodná referentka a web administrátorka v E-Commerce, 2008-2010

Referencie

Rok

Krajina

Klient / spoločnosť

Pozícia

Stručný popis

         2018 Slovensko European Observatory on Health Systems and Policies Analytička
 • Organizácia a výkonnosť zdravotného systému Slovenska
      2016-2018 Slovensko Pro Diagnostic Group Konzultantka, Analytička
 • Analýza a consulting v oblasti diagnostických zobrazovacích metód, rádioterapie

2015-2017

 

Česká republika, Poľsko, Slovensko

 

Ribera Salud

Konzultantka, Analytička

 • Analýza a consulting v oblasti diagnostických zobrazovacích metód, lekárenského trhu, nemocníc, laboratórií atď.
 • Komerčné due diligence v oblasti diagnostických zobrazovacích metód
 • Poradenstvo v oblasti fungovania zdravotného systému (úhradový mechanizmus, kontrakty poskytovateľov ZS, trendy, kľúčový hráči v odvetví) v krajinách CEE
      2015-2017 Slovensko

slovenské nemocnice

Konzultantka, Analytička
 • Komplexný plán reštrukturalizácie pre 3 nemocnice, transformačný plán pre 1 nemocnicu, investičný plán pre 1 nemocnicu
 • Dokumenty slúžili ako podklad pre žiadosť o nenávratný finanční príspevok z štrukturálneho fondu EÚ - kapitola zdravotníctvo

       2017

Švajčiarsko zdravotná poisťovňa Analytička
 • Analýza prepoisťovania na trhu zdravotných poisťovní

2016

Česká republika, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Slovensko

súkromný poskytovateľ ZS

Analytička

 • Analýza v oblasti rádioterapie (analýza úhradového mechanizmu pri vybraných metódach liečby vo viacerých krajinách EÚ)

2016

Slovensko

súkromný poskytovateľ ZS

Analytička

 • Analýza odvetvia estetickej medicíny 

2016

Členské štáty EÚ

súkromný investor

Analytička

 • Analýza zdravotnej politiky v oblasti lekárenského trhu v EÚ

2015-2016

Česká republika, Slovensko

súkromný investor

Konzultantka, Analytička

 • Vyhľadávanie investičných príležitostí v oblasti zdravotníctva (metodika, analýza odvetvia a vybraných poskytovateľov ZS)

2015

Česká republika, Polsko

súkromný investor

Analytička

 • Analýza trhu - laboratóriá

2015

Slovensko

verejná inštitúcia

Projektová manažérka

 • Komunikácia, reporting, kontrola plnenia úloh, organizácia stretnutí

 

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore