Peter Pažitný

Lektor metód ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov na VŠE Praha. Je ekonóm a má titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb zo Semmelweis Univerzity v Budapešti, PhD. z marketingu v zdravotníctve z Ekonomickej Univerzity v Bratislave. a doc. z Fakulty managementu VŠE Praha. Bol poradcom v oblasti zdravotnej politiky pre ministrov zdravotníctva na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. Je výkonným riaditeľom CEE Health Policy Network.

Daniela Kandilaki

Daniela je výskumnou pracovníčkou a lektorkou na Ekonomickej univerzite v Prahe so zameraním na manažment zdravotníckych služieb. Pôsobila na riadiacich pozíciách u rôznych poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.

Ľubica Löffler

Analytička a konzultantka v spoločnosti Pažitný & Kandilaki (od 2017), predtým Healthcare Consulting & Research Center (od 2015). Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave a manažment v zdravotníctve na Viedenskej univerzite. Počas štúdia pracovala na rozličných pozíciách v E-commerce. Hovorí plynule anglicky a nemecky.

Michal Vašečka

Michal je vyštudovaný sociológ a svoju odbornosť zameriava hlavne na otázky etnicity, rasy a migrácie, populizmu, extrémizmu, sociálnych hnutí a občianskej spoločnosti. Ako docent pôsobí na Paneurópskej vysokej škole (od 2018) a tiež Bratislavskej medzinárodnej škole liberálnych umení (od 2015). Michal pôsobí ako zástupca Slovenskej republiky v Európskej komisii proti rasizmu a intolerancii Rady Európy (ECRI) a v roku 2018 sa stal laureátom ceny Ministra spravodlivosti Slovenskej republiky za významný prínos v oblasti ľudských práv. Je neoceniteľným členom nášho tímu v oblasti politickej a sociálno-ekonomickej situácie v rôznych krajinách EÚ. Má dlhoročné skúsenosti so všetkými typmi kvantitatívnych a kvalitatívnych výskumných metód, komplexné zručnosti na analýzu štatistických údajov a disponuje praktickými skúsenosťami s analýzou sociálneho vplyvu politík EÚ.

Natália Urbanová

Výkonná asistentka prezidenta ekonomického think-tanku MESA10. Od roku 2014 je tiež koordinátorka Central & East Health Policy Network. Vyštudovala na Ekonomickej fakulte Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre odbor Účtovníctvo a audítorstvo. Počas rokov 2012-2016 bola asistentkou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2010-2012 bola v pozícii poradkyne podpredsedu vlády a ministra financií Slovenskej republiky a tiež členkou tímu zodpovedného za systém riadenia kvality EFQM. Jej profesionálna kariéra začala v KPMG na pozícii asistentky audítora.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore