Peter Pažitný

Peter
Pažitný

Profession Ekonóm, Expert na zdravotníctvo, Lektor

Peter Pažitný

Ekonóm, expert na zdravotníctvo, lektor

Lektor metód ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov na VŠE Praha. Je ekonóm a má titul MSc. z manažmentu zdravotných služieb zo Semmelweis University v Budapešti, PhD. z marketingu v zdravotníctve z Ekonomickej Univerzity v Bratislave a doc. z Fakulty managementu VŠE Praha. Bol poradcom v oblasti zdravotnej politiky pre ministrov zdravotníctva na Slovensku, v ČR a v Maďarsku. Je výkonným riaditeľom CEE Health Policy Network.

Súčasná pozícia a vlastnícke vzťahy

 • Managing Partner, Pažitný & Kandilaki, Bratislava, od 2017
 • Lektor na VŠE Praha, od 2015
 • Zakladateľ a výkoný riaditeľ Central & East European Health Policy Network, od 2011

Vzdelanie

 • Vysoká škola ekonomická v Prahe – doc. (2018)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave – PhD. (2015)
 • Semmelweis Egyetem v Budapešti, Health Services Management Training Centre – MSc. (2003)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave – Ing. (1999)

Členstvo v profesných združeniach

 • Člen Antigua Forum, od 2013
 • Zakladajúci člen Klubu ekonomických analytikov (KEA), od 2002
 • Vice-prezident, M.E.S.A. 10 – Center for Economic and Social Analysis, 2004-2006

Skúsenosti

 • Partner a výkonný riaditeľ HPI Consulting, 2005 - 2015
 • Spoluvlastník Klient Pro SK, Ltd. (administrátor manažovanej starostlivosti), 2010 - 2015
 • Partner a výkonný riaditeľ Health Policy Institute (think tank), 2005 – 2014
 • Partner v Health Management Academy (MSc. Program), 2008 - 2014
 • Poradca pre strategický tím Demokratska stranka, Srbsko, 2013
 • Expert v arbitráži Eureko/Achmea vs. Slovak Republic, 2010 - 2012
 • Člen komisie pre finančnú stabilizáciu za MF SR, 2011
 • Konzultant pre DG SANCO v oblasti štrukturálnych fondov na Slovensku, 2009
 • Poradca Tomáša Julínka, Ministra zdravotníctva ČR, 2007–2008
 • Konzultant pre ZP Apollo, 2007
 • Poradca Lajosa Molnára, Ministra zdravotníctva Maďarska, 2006–2007
 • Člen odvolacej komisie Jána Gajdoša, Predsedu ÚDZS, 2006–2007
 • Člen predstavenstva nemocnice Levoča, 2005–2006
 • Vice-prezident, M.E.S.A. 10 – Center for Economic and Social Analysis, 2004–2006
 • Člen dozornej rady spoločnosti Veriteľ, a. s., 2003–2005
 • Člen dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, 2003
 • Hlavný poradca Rudolfa Zajaca, Ministra zdravotníctva SR, 2002–2004
 • Analytik M.E.S.A. 10 – Center for Economic and Social Analysis, 1997–2004

Referencie

Rok
Krajina
Klient / spoločnosť
Pozícia

Stručný popis

       2018 Arménsko Svetová banka Poradca
 • Poradenstvo v oblasti zdravotnej politiky - model zdravotného poistenia
       2018 Slovensko Pro Diagnostic Group Konzultant
 • Strategické poradenstvo

 2018

Slovensko

European Observatory on Health Systems and Policies

Analytik

 • Organizácia a výkonnosť zdravotného systému Slovenska

 2015 -2018

Česká republika Vysoká škola ekonomická v Prahe Lektor
 • Metódy ekonomického hodnotenia zdravotníckych programov
 • Management zdravotnických služieb
2016 - 2017 Slovensko Ribera Salud Strategický konzultant pri akvizícii spoločnosti PDG
 • Strategické poradenstvo
 • Komerčné due diligence
 • Komunikácia a rokovania

2016 - 2017

Slovensko, Česká republika

Schill Dental Clinic

Strategický konzultant

 • Replikačný manuál pre manažment novootvorených kliník 
 • Situácia a výhľad o českom trhu

2015 - 2016

Slovensko

Ribera Salud – finalista medzinárodného tendra na novú Univerzitnú nemocnicu v Bratislave

Konzultant

 • Business model na novú Univerzitnú nemocnicu v Bratislave

 

2015 - 2016

Slovensko

Josep Figueras

European Observatory on Health Systems and Policies

Reinhard Busse

Berlin Technologická univerzita

Spoluautor publikácie „Health Care system in Transition: Slovakia”

 • Kľúčová publikácia o slovenskom zdravotníckom systéme zo série “Health Care system in Transition”

2010 - 2015

Slovensko

Klient PRO SK

Spolumajiteľ, špecialista na platobné mechanizmy v nemocnici

 • Zodpovedný za kontrakting nemocníc
 • Inovatívne platobné mechanizmy založené na riziku
 • Komunikácia s nemocnicami

2015

Chorvátsko

HDZ

CEO a senior poradca v HPI Consulting

 • Definícia problémov a reformná stratégia zdravotnej politiky
 • Odovzdanie skúseností zažitých pri reforme zdravotníctva na Slovensku

2011 - 2015

Poľsko

Dariusz Wasilewski

Director of Instytut Wiedza i Zdrowie

Dorota Korenik

professor z Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 

2014-2015

Slovensko

HPI Consulting

Senior konzultant

 • Výskum v oblasti PPP modelu v nemocniciach
 • Finančné a prevádzkové modely
 • Špeciálne zameranie na PPP projekty vo Veľkej Británií, Českej republike a Špenielsku (Ribera Salud)

2007 - 2014

Slovensko

Health Management Academy

Spoluvlastník, CEO a lektor

 • Manažérske kurzy pre zdravotníckych profesionálov
 • Úspešný start-up plnohodnotného MSc. programu v manažmente zdravotných služieb v spolupráci so Semmelweis University

2013

Srbsko

Demokratska stranka

Poradca

 • Poradenstvo v oblasti zdravotnej politiky pre strategický tím Demokratska stranka
 • Príprava stratégie reformy zdravotníctva prostredníctvom workshopov s lokálnym tímom

2011 - 2012

CEE

CEE Health Policy Network

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Spoluautor Strategic scenarios 2020: The future of CEE Healthcare

2012

Česká republika

Všeobecní zdravotní pojišťovna

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Štúdia: Nominálne poistné a možnosti jeho implementácie v ČR

2010-2012

Holandsko/
Slovensko

Eureko/Achmea vs. Slovak Republic

Expert v medzinárodnej arbitráži

 • Hlavný expert na zdravotné poistenie pre spoločnosť Eureko/Achmea v medzinárodnej arbitráži Eureko/Achmea vs. Slovak Republic
 • Medzinárodnú arbitráž vyhrala spoločnosť Eureko/Achmea

2010 - 2011

Slovensko

Josep Figueras

European Observatory on Health Systems and Policies

Reinhard Busse

Berlin University of Technology

Spoluautor publikácie „Health Care system in Transition: Slovakia”

 • Kľúčová publikácia o slovenskom zdravotníckom systéme zo série “Health Care system in Transition”

2011

Slovensko

Ministerstvo financií

Člen komisie pre finančnú stabilizáciu

 • Komisia sa zaoberala oddlžením nemocníc voči ich veriteľom
 • Komisia používala nákladovo-efektívny model oddlženia nemocníc s cieľom pripraviť ich na následnú transformáciu na akciové spoločnosti

2009

Slovensko

DG SANCO (Andrzej Rysz)

Konzultant v oblasti štrukturálnych fondov na Slovensku

 • Príprava metodiky pre vyhodnotenie štrukturálnych fondov používaných v zdravotníctve
 • Vyhodnotenie projektv podľa vytvorenej metodiky

2008

Poľsko

Piotr Kuszewski a Paweł Kalbarczyk (PZU Życie SA)

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Zdravotné poistenie ako súčasť reformy zdravotníctva v Poľsku

2007–2008

Česká republika

Tomáš Julínek, Minister zdravotníctva ČR

Poradca

 • Poradca v oblasti zdravotnej politiky pre zdravotné poistenie, reguláciu a organizáciu zdravotného systému
 • Príprava návrhov zákona a ďalších legislatívnych návrhov

2007

Slovensko

Apollo zdravotná poisťovňa

Konzultant

 • Stratégia, business model, platobné mechanizmy a marketingová stratégia

2007

Maďarsko

Zsombor Kovácsy

Predseda Úradu pre dohľad

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Potenciálne riziká reform zdravotného poistenia v Maďarsku

2006-2007

Maďarsko

Lajos Molnár, Minister zdravotníctva v Maďarsku

Poradca

 • Poradenstvo v oblasti zdravotnej politky zamerané na zdravotné poistenie, reguláciu a organizáciu zdravotného systému

2006-2007

Slovensko

Ján Gajdoš, predseda Úradu pre dohľad

Člen odvolacej komisie

 • Výkon funckie v oblasti dohľadu nad zdravotným poistením

2005-2006

Slovensko

Nemocnica Levoča

Člen predstavenstva

 • Strategické riadenie nemocnice
 • Úspešná transformácia nemocnice na akciovú spoločnosť

2006

Slovensko

Rudolf Zajac, minister zdravotníctva

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Moderná definícia minimálnej siete (legislatívny návrh)

2005

Maďarsko

Mukesh Chawla

World Banka

Konzultant

 • Fiškálna štúdia

2005

Česká republika

Mukesh Chawla

World Banka

Konzultant

 • Fiškálna štúdia

2005

Rumunsko

Alan Fairbank

Konzultant

 • Konzultácie v oblasti zdravotného positenia

2005

Bulharsko

Reema Nayar and Peter Pojarski (World Bank)

Konzultant

 • Odporúčanie pre zdravotnú politiku

2005

Chorvátsko

Neven Ljubičič, Minister zdravotníctva

CEO a senior poradca v Health Policy Institute

 • Konzultácie v oblasti definície tzv. základného balíka benefitov

2005

8 krajín EÚ

World Bank (Mukesh Chawla)

Konzultant

 • Štúdia o fiškálnej udržateľnosti

2002-2004

Slovensko

Rudolf Zajac, Minister zdravotníctva

Hlavný poradca

 • Príprava 6 nových zákonov o zdravotnom poistení, poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, záchrannej službe, zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovniach a rozsahu ZS hradenej z verejného ZP
 • Štátny rozpočet a financovanie
 • Platobné mechanizmy
 • Projekt vyrovnania a reštrukturalizácie dlhu (Veriteľ, a.s.)

1997-2004

Slovensko

Center for Economic and Social Analysis

Analytik M.E.S.A. 10

 • Makroekonomické a mikroekonomické analýzy
 • Privatizácia
 • Reforma zdravotnej starostlivosti

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore