Dostupnost zdravotnických služeb měřena pomocí Vignette Methodology
28.11. 2020

Dostupnost zdravotnických služeb měřena pomocí Vignette Methodology

Peter Pažitný, Daniela Kandilaki a Ľubica Löffler se podíleli na výzkumu měření dostupnosti vybraných zdravotních služeb na Slovensku za pomoci nové metody - Vignette Methodology. Od září do listopadu 2020 byly sledovány tři zkušební oblasti, jmenovitě stomatologie, cévní mozková příhoda a deprese. Partnerem tohoto projektu je European Observatory on Health Systems and Policies, přičemž výsledky samotného výzkumu budou sloužit pro DG SANTE a Healthcare Systems Performance Assessment (HSPA) Group

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up