Financial Protection Expert Network
5.7. 2023

Financial Protection Expert Network

Daniela se finanční ochraně věnuje od roku 2014 a je expertkou WHO na tuto oblast pro Česko.

14-15.6. se spolu s Petrem zúčastnila WHO Barcelona forum on financial protection a byla zařazena do nově vznikající mezinárodní sítě expertů "The Financial Protection Expert Network" (FPEN) a do projektu UHC Watch, který na pravidelné bázi sleduje úroveň finanční ochrany v Evropě. Během dvoudenního setkání se diskutovalo o předběžných zjištěních vyplývajících z nové zprávy o finanční ochraně v evropském regionu WHO. Celá zpráva o finanční ochraně na Ukrajině s názvem "Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Ukraine 2023" je dostupná na stránce WHO.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up