INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
11.10. 2023

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Koncem září se ve Vysokých Tatrách pod záštitou Ministerstva hospodářství SR uskutečnila mezinárodní konference 8th International Scientific Conference Economics, Management & Business 2023 – Contemporary issues, insights and new challanges.

Peter, Daniela a spoluautorka odborného článku Kristýna Randlová na konferenci vystoupili s prezentací z oblasti oftalmologie s názvem Incentives for Providers of Cataract Surgery depending on Payment Mechanisms in Czech Republic and Slovakia. Tomuto tématu se intenzivně věnovaly uplynulé dva roky v rámci mezinárodní spolupráce mezi Varšavskou ekonomickou školou, Národní akademií Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíně a VŠE v Praze na které Peter a Daniela působí. Projekt financování z International Visegrad Fund zkoumal mechanismy financování v oftalmologii v zemích Visegrádské čtyřky a na Ukrajině.

Ze srovnání platebních mechanismů při operacích katarakty mezi Českou republikou a Slovenskem je zřejmé, že se značně liší a poskytují různé pobídky pro poskytovatele ZS, pokud jde o kvalitu (např. výběr čoček) a přístup k péči (např. čekací lhůty). V České republice paušální platba (tzv. cena za balík, kde je cena čoček zahrnuta v úhradě) zvyšuje motivaci poskytovatelů ZS k „obchodnějším“ rozhodnutím a k hledání levných a dostupných čoček splňujících požadované CE normy. Úhrada založená na oddělení cen zákroků a čoček vede na Slovensku k používání čoček, které jsou ministerstvem zdravotnictví kategorizovány jako nákladově efektivní a motivace pro poskytovatele je tak více řízena „medicínskými“ rozhodnutími.

Článek prezentovaný na konferenci je k dispozici k prostudování.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up