Každoroční setkání členů HSPM
26.10. 2023

Každoroční setkání členů HSPM

Jako přispěvatelé do Health System and Policy Monitor (HSPM) jsme obdrželi pozvání zúčastnit se každoročního setkání členů, které se letos uskutečnilo v Rize. Networking, výměna zkušeností se zdravotními politikami, reformami či iniciativami v zemích EU a OECD, spolupráce na odborných článcích a publikacích a také rozvoj HSPM platformy byly hlavními body programu 2-denního setkání, kterého se v zastoupení Slovenska zúčastnila Ľubica.

Health System and Policy Monitor je inovativní platforma, která poskytuje aktuální informace o zdravotních systémech, probíhajících reformách, iniciativách či změnách ve zdravotních politikách. Jedná se o jednu z hlavních činností   European Observatory on Health Systems and Policies. Výborně navazuje na vydávání Health System reviews pro jednotlivé země v rámci evropského regionu WHO, jakož i některé další země OECD. Health System Reviews jsou podrobné propracované recenze zdravotních systémů popisující fungování zdravotního systému v dané zemi. Jsou pravidelně aktualizovány, Slovensko má svou edici 2000, 2011, 2016. Peter jako spoluautor spolu s dalšími experty pracoval na přípravě posledních dvou edic. Daniela je spoluautorkou edice 2016 a všichni tři spolu s Ľubicí aktuálně pracují na nejnovější edici, která bude publikována v průběhu roku 2024. V týmu autorů jsou i Martin Smatana a editor z European Observatory Nathan Shuftan (na foto s Ľubicí, Univerzita Riga Stradina).

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up