Léčba AMD na Slovensku
28.11. 2023

Léčba AMD na Slovensku

Věkem podmíněná makulární degenerace (AMD) je oční choroba, která postihuje střední část zrakového pole, nazývanou makula. Makula se nachází v zadní části oka a je zodpovědná za ostrý a detailní zrak, který potřebujeme ke čtení, rozpoznávání tváří a provádění jiných detailních úkolů. Degenerace makuly znamená postupný rozklad buněk v této části oka, což může vést ke ztrátám centrálního zraku. "Věkem podmíněná" znamená, že nemoc se obvykle vyvíjí s věkem, zejména u lidí starších 50 let. Prevalence u lidí nad 75 let je až 30% populace.

VPMD může probíhat ve dvou formách: jako suchá (častější - cca 80% případů) a vlhká forma, přičemž druhá zmíněná je léčitelná pomocí Anti-VEGF léků. Před zahájením léčby je však třeba podat žádost o schválení anti-VEGF léčby na zdravotní pojišťovnu, ve které se předkládají všechna požadovaná vyšetření, laboratorní výsledky a měření potvrzující splnění platných indikačních omezení. Proces schvalování má značné rezervy, na Slovensku totiž trvá nezřídka až 28 dní, což je příliš dlouho a přínos této léčby tím může být zmařen (mnohem nižší resp. může být pozdě na zahájení léčby). Léčba se poskytuje ve specializovaných centrech a nejčastěji používanými léky jsou Ranibizumab, Alfibercept, Brolucizumab resp. Avastin jako off label. Prostor pro zlepšení existuje také v délce čekání na léčbu, která se pohybuje kolem 6 měsíců.

Celý report v anglickém jazyce je dostupný ke stažení.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up