Malnutrice ve slovenských nemocnicích
18.1. 2024

Malnutrice ve slovenských nemocnicích

Na prosincové konferenci Healthcare Summit 2023 nás zvláště zaujal jeden blok nazvaný "Aj správna výživa lieči pacientov", který se především věnoval stavu výživy pacientů v nemocnicích. Předpokládali jsme, že tento stav bude daleko od optimálního, ale čísla z průzkumu Slovenské společnosti parenterální a enterální výživy (SSPEV) s podporou mezinárodního vzdělávacího grantu Asociace výrobců klinické výživy (AVKV) nás však zaskočila.

Stav podvýživy pacientů ve slovenských nemocnicích je skutečně alarmující. Průzkum proběhl v listopadu a prosinci 2021 formou dotazníku, který vyplnili zdravotníci na vzorku 752 pacientů na odděleních geriatrie, chirurgie, onkologie, neurologie a interny v následujících nemocnicích: Nemocnice Poprad, Specializovaná nemocnica SV. Svorada Zobor, Svet Zdravia Banská Štiavnica, UN Bratislava - Kramáre, UN Martin, UNsP Milosrdný Bratia a Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota.

Z výsledků vyplývá, že pouze přibližně třetina pacientů (35,9 %) dosáhla normálního stavu výživy. Až 40,6 % pacientů bylo identifikováno jako ohrožených podvýživou, přičemž 23,5 % pacientů již podvýživou trpělo. Malnutrice přitom prokazatelně způsobuje vyšší nemocnost, více infekcí a riziko komplikací a zhoršuje rekonvalescenci a hojení ran.

Slovenské zdravotnictví má v tomto směru výrazné nedostatky, které zahrnují absenci systému nutričního managementu, zastaralou a nedostatečnou legislativu, chybějící kontrolní mechanismy, absenci screeningu stavu výživy při přijetí nebo propuštění z nemocnice, nepřítomnost nutričních terapeutů v nemocnicích, absenci kódů v DRG systému a nedostatek vzdělávání lékařů v oblasti nutriční péče během studia medicíny.

Do budoucna bude proto nutné přijmout zdravotnické politiky vedoucí k zlepšení tohoto stavu, což si vyžaduje i pokrytí dodatečnými finančními prostředky.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up