Monografie Zdravotní systém Slovenské republiky
2.12. 2020

Monografie Zdravotní systém Slovenské republiky

V listopadu 2020 vyšla Petrovi v odborném vydavatelství Wolters Kluwer monografie Zdravotní systém Slovenské republiky. Cílem monografie je vysvětlit organizaci zdravotního systému na Slovensku po roce 2004 a představit důvody, které vedly k organizaci zdravotního systému postaveného na manažování konkurenci. Peter objasňuje společenské cíle zdravotního systému a představuje soustavu legislativních pobídek a regulací, které definují organizaci slovenského zdravotního systému s důrazem na zdravotní pojišťovny, jako klíčových aktérů zdravotního systému. Podstatou monografie je identifikovat manažerské nástroje v zdravotních pojišťovnách v oblasti základních podnikatelských strategií, akvizičních strategií a strategií nákupu zdravotních služeb. https://www.martinus.cz/?uItem=828737

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up