PETER ČLENEM AKADEMICKÝCH SENÁTU FM VŠE
24.10. 2017

PETER ČLENEM AKADEMICKÝCH SENÁTU FM VŠE

Peter má za sebou úspěšnou kandidaturu do Akademického senátu Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze na funkční období 2017-2020.

Akademický senát má jako orgán akademické samosprávy významné práva jakými jsou například volba a odvolání děkana fakulty, schvalování návrhů vnitřních předpisů fakulty, finančních prostředků i studijních programů fakulty. Jde o velmi odpovědnou funkci, jejíž výkonem Peter získá možnost prosadit prospěšné návrhy zlepšující fungování fakulty.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up