ZS poskytnutá odídencům z Ukrajiny
5.9. 2023

ZS poskytnutá odídencům z Ukrajiny

V uplynulých dnech vyšel analytický příspěvek Institutu zdravotnických analýz (spadající pod MZ SR) pod  s názvem Poskytování zdravotní péče odběratelům z Ukrajiny. Autorky Petra Ištokovičová a Veronika Rybanská v něm na základě analýzy dat od Ministerstva vnitra SR, Bratislavského samosprávného kraje či VšZP konstatují následující:

  • Celkový počet odejděnců z Ukrajiny na Slovensku je maximálně 200 000, počet udělených dočasných útočišť se aktuálně pohybuje kolem 116 000.
  • Odídenci nejsou zařazeni do slovenského pojistného systému tak jak je tomu v okolních zemích. V závislosti na přiznaném statusu mají různý přístup k ZS a jejímu rozsahu.
  • Náklady na neodkladnou a potřebnou ZS odídenců z Ukrajiny na začátku roku 2023 činily přibližně 840 tisíc eur měsíčně (10,1 milionu eur ročně), přičemž největší část (61,2 %) tvořily hospitalizace.
  • Ne celý objem ZS poskytnuté této skupině obyvatelstva je podle všeobecných lékařů a pediatrů Bratislavského samosprávného kraje vykázán a uhrazen zdravotními pojišťovnami.
  • V Bratislavě či Košicích vznikla zdravotní centra s personálem z Ukrajiny, což se i vzhledem k existující jazykové bariéře zdá být dobře fungujícím řešením pro určitou část odídenců.

Zajímavá zjištění z příspěvku před publikováním recenzoval kromě jiných expertů i Peter Pažitný, který autorkám poskytl několik zajímavých postřehů. Celý příspěvek je dostupný na webové stránce MZ SR.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up