Dostupnosť zdravotných služieb meraná pomocou Vignette Methodology
28.11. 2020

Dostupnosť zdravotných služieb meraná pomocou Vignette Methodology

Peter Pažitný, Daniela Kandilaki a Ľubica Löffler sa podielali na výskume merania dostupnosti vybraných zdravotných služieb na Slovensku za pomoci novej metódy - Vignette Methodology. Od septembra do novembra 2020 boli sledované tri skúšobné oblasti, menovite stomatológia, náhla cievna mozgová príhoda a depresie. Partnerom tohto projektu je European Observatory on Health Systems and Policies, pričom výsledky samotného výskumu budú slúžiť pre DG SANTE a Healthcare Systems Performance Assessment (HSPA) Group

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore