Každoročné stretnutie členov HSPM
25.10. 2023

Každoročné stretnutie členov HSPM

Ako prispievatelia do Health System and Policy Monitor (HSPM) sme dostali pozvanie zúčastniť sa každoročného stretnutia členov, ktoré sa tento rok uskutočnilo v Rige. Networking, výmena skúseností so zdravotnými politikami, reformami či iniciatívami v krajinách EÚ a OECD, spolupráca na odborných článkoch a publikáciách a tiež rozvoj HSPM platformy boli hlavnými bodmi programu 2-dňového stretnutia, na ktorom sa v zastúpení Slovenska zúčastnila Ľubica.

Health System and Policy Monitor je inovatívna platforma, ktorá poskytuje aktuálne informácie o zdravotných systémoch, prebiehajúcich reformách, iniciatívach či zmenách v zdravotných politikách. Jedná sa o jednu z hlavných činností  European Observatory on Health Systems and Policies. Výborne nadväzuje na vydávanie Health System reviews pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho regiónu WHO, ako aj pre niektoré ďalšie krajiny OECD. Health System Reviews sú podrobne prepracované recenzie zdravotných systémov popisujúce fungovanie zdravotného systému v danej krajine. Sú pravidelne aktualizované, Slovensko má svoju edíciu z rokov 2000, 2011, 2016. Peter ako spoluautor pracoval na príprave posledných dvoch edícií. Daniela je spoluautorkou edície 2016 a všetci traja spolu s Ľubicou aktuálne pracujú na najnovšej edícii, ktorá bude publikovaná v priebehu roka 2024. V tíme autorov sú aj Martin Smatana a editor z European Observatory Nathan Shuftan (na foto s Ľubicou, Univerzita Riga Stradina). 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore