Komerčné pripoistenie v Európe
19.9. 2023

Komerčné pripoistenie v Európe

V prvej polovici roka sme sa bližšie pozreli na tému komerčného pripoistenia v Európe a napísali sme k tomu analýzu pozostávajúcu z dvoch hlavných častí.

Prvá teoretická časť vysvetľuje základné pojmy, typy poistenia a odpovedá na otázky ktoré si často kladieme v súvislosti s komerčným zdravotným pripoistením. Napríklad nás zaujímalo prečo si ľudia platia dobrovoľné zdravotné pripoistenie, koľko ich je a ktorí to sú (jednotlivci, zamestnávatelia, sociálne slabší alebo bohatší)? Aké rôzne typy pripoistenia existujú a akú úlohu zohrávajú pri riešení nedokonalostí verejného systému zdravotného poistenia? Aká je spojitosť komerčného pripoistenia s verejným poistením a akú úlohu zohrávajú hotovostné platby? Ako vyzerá poistný trh v Európe, kto predáva pripoistenie? Ako sú tieto systémy regulované? Aké sú riziká dobrovoľného pripoistenia v kontexte konceptu univerzálneho zdravotného pokrytia?

V druhej časti sú bližšie rozanalyzované štyri rozdielne typy (druhy) komerčných trhov, pričom sme v rámci Európy hľadali spoločné menovatele rozvoja týchto trhov a tiež krajiny, ktoré môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe. Pri náhradnom poistení pre poistencov bez verejného poistenia sme sa detailnejšie pozreli na najväčší nemecký trh s 8,7 miliónmi poistencov (10,4% populácie). Doplnkové pripoistenie umožňujúce rýchlejší prístup k ZS, lepšie vybavenie izieb či širší výber PZS je najviac rozvinuté v Švajčiarsku. V prípade doplňujúceho poistenia pokrývajúceho užívateľské poplatky sme vysvetlili fungovanie trhov vo Francúzsku, Chorvátsku a Slovinsku a pri doplňujúcom pripoistení s krytím ZS mimo balíku základných služieb (stomatológia) príklad Holandska.

Našu analýzu veľmi dobre dopĺňa aj publikácia Priestor pre zdravotné pripoistenie na Slovensku od Kataríny Fedorovej, ktorú pripravila v spolupráci s INESS.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore