Malnutrícia v slovenských nemocniciach
18.1. 2024

Malnutrícia v slovenských nemocniciach

Na decembrovej konferencii Healthcare summit 2023 nás obzvlášť zaujal blok s názvom Aj správna výživa lieči pacientov, ktorý sa predovšetkým venoval stavu výživy pacientov v nemocniciach. Tušili sme, že tento stav zďaleka nebude optimálny, čísla pochádzajúce z prieskumu Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy (SSPEV) s podporou medzinárodného edukačného grantu Asociácie výrobcov klinickej výživy (AVKV) nás však zaskočili.

Stav podvýživy pacientov v slovenských nemocniciach je v skutku alarmujúci. Prieskum sa realizoval v novembri a decembri 2021 formou dotazníka vyplneného zdravotníckym personálom. Dotazník bol vyplnený na vzorke 752 pacientov, ktorí boli hospitalizovaní na oddeleniach geriatrie, chirurgie, onkológie, neurológie a internom oddelení v nasledujúcich nemocniciach: Nemocnica Poprad, Špecializovaná nemocnica SV. Svorada Zobor, Svet Zdravia Banská Štiavnica, UN Bratislava - Kramáre, UN Martin, UNsP Milosrdný Bratia a Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota.

Z výsledkov prieskumu vieme, že len približne tretina pacientov (35,9%) dosiahla normálny stav výživy. Až 40,6% pacientov bolo identifikovaných ako ohrozených podvýživou, pričom 23,5% pacientov už podvýživou preukázateľne trpelo. Je dôležité poznamenať, že malnutrícia preukázateľne spôsobuje vyššiu chorobnosť, viac infekcií aj riziko komplikácií a zhoršuje rekonvalescenciu a hojenie rán.

Slovenské zdravotníctvo má v tomto smere výrazné nedostatky, ktoré zahŕňajú absenciu systému nutričného manažmentu, zastaranú a nedostatočnú legislatívu, chýbajúce kontrolné mechanizmy, absenciu skríningu stavu výživy pri prijatí alebo prepustení z nemocnice, neprítomnosť nutričných terapeutov v nemocniciach, absenciu kódov v DRG systéme či nedostatok vzdelávania lekárov v oblasti nutričnej starostlivosti počas štúdia medicíny.

Do budúcnosti bude preto potrebné prijať zdravotné politiky vedúce k zlepšeniu tohto stavu čo si vyžaduje aj pokrytie dodatočnými finančnými prostriedkami.

Zdroje:

Tlačová konferencia Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy, 18.4.2023

Diskusný blok: Aj správna výživa lieči pacientov, konferencia Healthcare summit 2023

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore