Predstavenie štúdie o nadúmrtnosti V SR počas pandémie koronavírusu
20.12. 2022

Predstavenie štúdie o nadúmrtnosti V SR počas pandémie koronavírusu

Pred Vanocami sme ešte stihli predstaviť našu najnovšiu štúdiu o nadúmrtnosti počas pandémie ochorenia COVID-19. V priestoroch Jurkovičovej teplárne sme zorganizovali event, na ktorom Peter odprezentoval kľúčové závery štúdie.

  • Vysoká nadúmrtnosť na COVID-19 je výsledkom nezvládnutého manažmentu pandémie. Pod neúspech sa podpísali najmä zanedbaná príprava, chaotické politické rozhodovanie, neskoré zavedenie tvrdého lockdownu, ale aj politizácia témy očkovania.
  • Nadúmrtnosť bola vo všetkých krajinách EÚ, situácia na Slovensku však bola obzvlášť nepriaznivá. Ak by sme postupovali ako najlepšie krajiny, od Estónska, cez Portugalsko, Nemecko až po Dánsko, tak na Slovensku mohlo byť potenciálne zachránených 12 391, 14 483, 18 476, resp. až 21 308 ľudských životov.
  • Dáta nám zároveň ukázali, že kľúčovými faktormi zlepšujúcimi prognózu prežitia boli kontakt so všeobecným lekárom do 14 dní po potvrdení COVID-19, predpis vybraných liekov z ATC skupín, očkovanie a predošlé prekonanie infekcie koronavírusu, ale napríklad aj pohlavie.
  • Naopak za rizikové faktory možno považovať prítomnosť inej závažnej diagnózy (napr. onkologickí pacienti), vyšší vek, návštevu pohotovosti indikujúcu vyhľadanie ZS pacientom už v kritickom stave a tiež náhodný predpis antibiotík, ktoré neboli v odporúčaniach. Rovnako s každou ďalšou vlnou koronavírusu sa prognóza prežitia zhoršovala.

Prezentácia je k dispozícií k stiahnutiu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore