PROJEKT SVETOVEJ BANKY PRE ARMÉNSKU VLÁDU
30.6. 2018

PROJEKT SVETOVEJ BANKY PRE ARMÉNSKU VLÁDU

V júni 2018 odovzdali Peter Pažitný a bývalý minister zdravotníctva Rudolf Zajac štúdiu určenú arménskej vláde, ktorej poslaním je pomocť s reformou systému zdravotného poistenia. Štúdia je jedným z výstupov projektu pod záštitou Svetovej banky.

V rokoch 2002 - 2004 prešlo Slovensko trhovo orientovanou reformou zdravotnej starostlivosti s vlastným modelom riadenej súťaže v oblasti zdravotného poistenia. Nakoľko v Arménsku v súčasnosti tiež prebieha veľmi ambiciózna trhovo orientovaná reforma, sú skúsenosti oboch autorov veľmi nápomocné pre arménsku vládu.

S cieľom riešiť výzvy v oblasti nákupu zdravotnej starostlivosti  začala arménska vláda od októbra 2017 administrovať základný balík zdravotnej starostlivosti prostredníctvom súkromných poisťovní. Podľa tejto dohody Štátna zdravotnícka agentúra zhromažďuje riziká, zatiaľ čo poisťovne pôsobia ako nákupcovia zdravotných služieb. Model so zdravotnými poisťovňami so zameraním na zisk je podobný slovenskému modelu a preto skúsenosti slovenských autorov reformy majú veľký potenciál byť užitočné pre arménsku vláda, ktorá sa snaží nastaviť dobre fungujúci systému zdravotného poistenia.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore