Analýzy zdravotní politiky - HSPM Network
29.8. 2023

Analýzy zdravotní politiky - HSPM Network

Nejnovější kratičké analytické příspěvky, které jsme připravili pro European Observatory on Health Systems and Policy do sekce Health Systems and Policy Monitor, se týkají novely slovenského zákona 363/2011 o rozsahu a podmínkách úhrady léků, pomůcek a dietetických potravin a také věkové struktury zubařů.

Jak jsme již psali v naší studii Léková politika v širších rozpočtových souvislostech, Slovensko zaostává v dostupnosti inovativních léků za jinými vyspělými zeměmi a vedle úhrady kategorizovaných léků se zde nekontrolovatelně rozvinul i tzv. výjimkový režim pro hrazení léků. Ve snaze řešit tyto problémy byla v červnu 2022 přijata novela zákona č.j. 363/2011. Za klíčové změny považujeme:

  • úpravy prahu QALY,
  • změny v procesu kategorizace včetně zavedení konzultací před konáním,
  • uzavírání Managed Entry Agreements s MZ SR namísto zdravotních pojišťoven,
  • transparentní pravidla pro rozhodování v režimu výjimek a také nastavení horní hranice objemu finančních prostředků.

Přestože Slovensko má velmi nepříznivou věkovou strukturu všeobecných lékařů a pediatrů, stomatologů se tento problém netýká. Podle údajů NCZI se totiž podíl mladých zubařů za posledních deset let rapidně zvýšil. Jedním z hlavních důvodů rychlého růstu je pravděpodobně lákavá finanční odměna pro tuto skupinu specialistů. Podle portálu Profesia.sk se totiž měsíční mzda zubaře pohybuje v roce 2023 na úrovni přibližně 5 000 EUR (cca čtyřnásobek průměrné mzdy 1 304 EUR). Celé příspěvky jsou dostupné na stránce HSPM.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up