Článek publikovaný v Acta Oeconomica
20.1. 2022

Článek publikovaný v Acta Oeconomica

Peter a Daniela spolu s kolegy Romanem Mužíkem a Beátou Benkovou jsou autory odborného článku, který byl publikován v Acta Oeconomica. V článku se autoři pokoušejí vysvětlit rozdíly v úmrtnosti na COVID-19 ve 22 evropských zemích podle typu organizace a úrovně výkonnosti jejich systémů zdravotní péče. Úmrtí lidí nakažených COVID-19 jsou spolehlivým kritériem, podle kterého bylo možné vyhodnotit výkonnost zdravotnických systémů.

Mezi základní otázky, na které článek odpovídá, patří:

1. Dá sa úmrtnosť na COVID-19 vysvetliť typom organizácie zdravotníckeho systému?
2. Existuje vzťah medzi mierou úmrtnosti na COVID a výkonnosťou zdravotníckeho systému meraným European Health Consumer Index (EHCI)?
3. Je niektoré z čiastkových skóre EHCI relevantnejšie pri vysvetľovaní výkonnostného rozdielu krajín V4 v porovnaní s ostatnými?
 

Celý článek je dostupný zde.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up