ČLENSTVÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU VŠE
25.6. 2018

ČLENSTVÍ V AKADEMICKÉM SENÁTU VŠE

Po získání funkce v Akademickém senátu Fakulty managementu na podzim 2017, byl Peter v červnu 2018 úspěšně zvolen členem Akademického senátu VŠE.

Akademický senát vysoké školy zřizuje, slučuje, rozděluje a ruší fakulty, navrhuje kandidáty na rektora a jeho odvolání, schvaluje návrh rektora na roční rozdělení prostředků fakultám, schvaluje statut vysoké školy a statuty fakult atd. Všechny uvedené pravomoci mají významný vliv na fungování vysoké školy a proto jde o mimořádně významnou funkci.

V období let 2018-2021 by Peter chtěl aktivně přispět k naplnění vize VŠE, kterou je získání vedoucího postavení na trhu manažerského a ekonomického vzdělávání v zemích střední Evropy. Gratulujeme ke zvolení!

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up