Komerční připojištění v Evropě
19.9. 2023

Komerční připojištění v Evropě

V první polovině roku jsme se blíže podívali na téma komerčního připojištění v Evropě a napsali jsme k tomu analýzu sestávající ze dvou hlavních částí.

První teoretická část vysvětluje základní pojmy, typy pojištění a odpovídá na otázky, které si často klademe v souvislosti s komerčním zdravotním připojištěním. Například nás zajímalo proč si lidé platí dobrovolné zdravotní připojištění, kolik jich je a kteří to jsou (jednotlivci, zaměstnavatelé, sociálně slabší nebo bohatší)? Jaké různé typy připojištění existují a jakou roli hrají při řešení nedokonalostí veřejného systému zdravotního pojištění? Jaká je spojitost komerčního připojištění s veřejným pojištěním a jakou roli hrají hotovostní platby? Jak vypadá pojistný trh v Evropě, kdo prodává připojištění? Jak jsou tyto systémy regulovány? Jaká jsou rizika dobrovolného připojištění v kontextu konceptu univerzálního zdravotního pokrytí?

V druhé části jsou blíže rozanalyzovány čtyři rozdílné typy (druhy) komerčních trhů, přičemž jsme v rámci Evropy hledali společné jmenovatele rozvoje těchto trhů a také země, které mohou sloužit jako příklad dobré praxe. Při náhradním pojištění pro pojištěnce bez veřejného pojištění jsme se detailněji podívali na největší německý trh s 8,7 miliony pojištěnců (10,4% populace). Doplňkové připojištění umožňující rychlejší přístup ke zdravotní péči, lepší vybavení pokojů či širší výběr poskytovatelů je nejvíce rozvinuto ve Švýcarsku. V případě doplňujícího pojištění pokrývajícího uživatelské poplatky jsme vysvětlili fungování trhů ve Francii, Chorvatsku a Slovinsku a při doplňujícím připojištění s krytím zdravotní péči mimo balík základních služeb (stomatologie) příklad Nizozemska.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up