Kdo jsme

Jsme poradenská firma specializovaná na zdravotnictví. Působíme především v SR a ČR, naše aktivity však sahají do celé Střední a Východní Evropy. Našimi klienty jsou přední poskytovatelé zdravotní péče, zdravotní pojišťovny, strategičtí investoři a private equity. A to jak ze Slovenska, tak z ČR a ze Západní Evropy.

Žijeme v post-faktuální době, kde častokrát více záleží na "likes" jako na faktech. Pro naši práci jsou však rozhodující fakta. Proto ke každému problému přistupujeme metodicky a snažíme se získat relevantní data a evidence. V mnoha případech aplikujeme precizní metody přebrané z vědecké práce. K tomu nám velmi pomáhá, že kromě business consultingu se věnujeme lektorování a vědecké činnosti v akademii. Za klíčové hodnoty naší práce proto považujeme metodiky, data a evidence.

Velmi nám záleží na odpovědném přístupu k našim klientům. S našimi klienty vytváříme dlouhodobou spolupráci založenou na vzájemné otevřenosti a důvěře. Ne náhodou je barva našeho loga modrá. Modrá znamená spolehlivost, odpovědnost a stabilitu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapsaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapsaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Up