Kto sme

Sme poradenská firma špecializovaná na zdravotníctvo. Pôsobíme predovšetkým v SR a ČR, naše aktivity však siahajú do celej Strednej a Východnej Európy. Našimi klientami sú poprední poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotné poisťovne, strategickí investori a private equity. A to ako zo Slovenska, tak aj z ČR a zo Západnej Európy.

Žijeme v postfaktuálnej dobe, kde častokrát viac záleží na “lajkoch” ako na faktoch. Pre našu prácu sú však rozhodujúce fakty. Preto ku každému problému pristupujeme metodicky a snažíme sa získať relevantné dáta a evidencie. V mnohých prípadoch aplikujeme precízne metódy prebrané z vedeckej práce. K tomu nám veľmi pomáha, že okrem business consultingu sa venujeme aj lektorovaniu a vedeckej činnosti v akademii. Za kľúčové hodnoty našej práce preto považujeme metodiky, dáta a evidencie.

Veľmi nám záleží na zodpovednom prístupe k našim klientom. S našimi klientami vytvárame dlhodobú spoluprácu založenú na vzájomnej otvorenosti a dôvere. Nie náhodou je farba nášho loga modrá. Modrá znamená spoľahlivosť, zodpovednosť a stabilitu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore