Newsletter február 2024

Milí priatelia,
slovenské zdravotníctvo je v ťažkej kríze a čelí množstvu problémov. Aj po 20 rokoch stále cítim potrebu venovať sa jeho problémom, prinášať dáta, fakty a riešenia, ktoré môžu byť prospešné.
Preto som sa rozhodol raz mesačne publikovať sumár mojich výstupov.

Peter Pažitný

Newsletter 2/2024

1. Stal som sa členom Vedeckej rady FM VŠE

 

V uplynulých dňoch som sa na základe nominácie nového dekana Fakulty managementu Vysokej školy ekonomickej (FM VŠE) doc. Ing. Bc. Mojmíra Saboloviča, Ph.D. a následnom schválení fakultným senátom FM VŠE stal členom Vedeckej rady FM VŠE.

Členmi vedeckej rady sú významní predstavitelia odborov, v ktorých vysoká škola uskutočňuje svoju vzdelávaciu činnosť. Rada ma viacero úloh, venuje sa napríklad strategickému smerovaniu fakulty v oblasti vzdelávacej a tvorivej činnosti, návrhu a akreditácií študijných programov a v neposlednom rade vykonáva pôsobnosť v habilitačnom konaní.

Ďakujem nášmu novému dekanovi za prejavenú dôveru a teším sa na pôsobenie vo vedeckej rade fakulty. Viac tu. 

2. Chýbajúca inštitucionálna stabilita a nezávislosť ÚDZS

 

V celej 20-ročnej histórii Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) ani jeden predseda nenaplnil svoj mandát v plnom rozsahu (5 rokov):

 • najdlhší trval 1368 dní (75% plného rozsahu) a najkratší iba 150 dní (8%),
 • dokonca 553 dní bol úrad bez predsedu, a to v kritickom pandemickom roku 2020,
 • k výmenám predsedu dochádza spravidla do 5 mesiacov od volieb,
 • štyria predsedovia rezignovali sami a traja boli odvolaní.

V pôvodnej legislatíve z roku 2004, ktorú sme písali spolu s Rudolfom Zajacom, bol ÚDZS politicky nezávislý. 5-ročný mandát predsedu mohol byť ukončený len jeho vlastnou rezignáciou, úmrtím alebo v prípade spáchania úmyselného zločinu.

Počas posledných dvoch desaťročí sa všetky vlády usilovali o takého predsedu, ktorý by vyhovoval ich politickým potrebám, pričom výmeny predsedu boli často umožnené účelovou zmenou § 22 zákona 581/2004.

Viac na našom webe. 

3. Sociálne opatrenia v zdravotnom poistení 


Pred nedávnom vyšla pod záštitou ozdravme.sk publikácia Kto nás ochráni pred ochranou štátu? Sociálne opatrenia vo verejnom zdravotnom poistení. Autorka Katarína Fedorová poukazuje hlavne na to, že v súčasnosti sa časť zdrojov verejného zdravotného poistenia (VZP) používa nielen na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ale tiež na vykrývanie sociálnych opatrení.

Aktuálne sa v našom systéme vyskytujú situácie, kedy sa zo zdrojov zdravotného poistenia hradia sociálne opatrenia a naopak niektoré zdravotné pomôcky sa hradia z príspevkov z úradov práce (ide napr. o vozíky, načúvacie aparáty, plienky a pod.).

Zrušenie niekoľkých opatrení by mohlo priniesť do VZP až približne 107 miliónov eur ročne. Úspory by prinieslo napríklad vyradenie niektorých skupín občanov z pozície poistencov štátu (napr. študenti vo veku 26+, doktorandi a osoby činné pre cirkevné a rehoľné spoločenstvá), zrušenie nulových doplatkov za lieky pre osoby, ktorých finančná situácia si to nevyžaduje či zrušenie prepravy pacientov a ich sprievodcov ambulanciou dopravnej služby (nie akútny odvoz do nemocnice).

Na zváženie zostáva aj fakt, či ťažko zdravotne postihnutí, ktorí nie sú bez príjmu alebo v zlej sociálnej situácii by mali platiť o polovicu nižšie odvody na VZP.

Zdroje v zdravotníctve sú limitové. A veľa plytvania prichádza práve v dôsledku rozhodnutia štátu, nakoľko podporuje aj tých, ktorí to vôbec nepotrebujú.

Publikácia dostupná: Kto nás ochráni pred ochranou štátu? Sociálne opatrenia vo verejnom zdravotnom poistení.

4. Workshop k oftalmológii už čoskoro. Nezabudnite sa prihlásiť. 


Pod záštitou Central & East European Health Policy Network organizujeme vo štvrtok 16.5.2024 v Prahe workshop k oftalmológi. 

Diskusia bude prebiehať v dvoch blokoch.

Prvý blok Osvedčené postupy pri financovaní zdravotníckych služieb v oftalmológii sa bude venovať oftalmológii v rôznych krajinách strednej a východnej Európy. 

Jednotlivý prednášajúci postupne predstavia postupy vo financovaní v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, v Poľsku a na Ukrajine.

Spoluautori štúdie:

 • Dr. hab. Barbara Więckowska,
  Vedúca katedry inovácií v zdravotníctve na Varšavskej ekonomickej škole,
  Poľsko
 • dr. habil. Dózsa Csaba László, PhD. MSc , 
  zdravotnícky ekonóm, docent Fakulty zdravotníctva Univerzity v Miškolci,
  Maďarsko
 • Prof. Tetiana Yurochko, 
  riaditeľka Školy verejného zdravia NaUKMA a Vedúca oddelenia pre vedu a výskum, 
  Ukrajina
 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., 
  MSc  Ekonóm, expert na zdravotníctvo, lektor na VŠE v Prahe, výkonný riaditeľ CEE Health Policy Network, 
  Česko, Slovensko

     Odborní experti:

 • MUDr. Pavol Veselý, 
  očný chirurg, VESELY | Očná klinika, Slovensko
 • Bc. Petr Kocian, MHA 
  generálny riaditeľ NeoVize Group, Česko
 • Dr. Alain Rinaldi, 
  člen dozornej rady CEE HPN,zakladateľ a generálny riaditeľ MedExpansion, Švajčiarsko
 • Ing. Martin Kundrát, 
  člen CEE HPN , riaditeľ obchodného rozvoja, Country Manager CEE Ribera Salud, Slovensko 
  prípadne
  Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
  popredný český chirurg, prednosta a člen predstavenstva OB Kliniky, Česko

Poteší nás ak sa workshopu zúčastníte. Vstup je voľný. Kapacita podujatia je však obmedzená, preto prosíme potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.4.2024 na mailovej adrese: loeffler@ceehpn.eu

Predchádzajúce newsletters:

2024: Január

2023: Január,  Február,   Marec,  Apríl,   Máj,  JúnJúlAugustSeptember, Október, November, December

2022: September,  Október,  November,  December

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore