AKVIZÍCIA PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZOU
23.7. 2018

AKVIZÍCIA PDG POKRAČOVALA DRUHOU FÁZOU

V októbri 2017 získala Ribera Salud Grupo (RSG) 34% podiel v Pro Diagnostic Group. Po prvom úspešnom roku akvizičný proces pokračoval a podiel spoločnosti RSG sa zvýšil na 66%. Od júna 2018 sa tak RSG stala majoritným akcionárom popredného poskytovateľa rádiodiagnostických služieb na Slovensku.

S touto transakciou RSG konsoliduje svoju medzinárodnú expanziu a vytvára platformu pre budúci rast v ďalších krajinách strednej a východnej Európy. Náš tím je pripravený byť súčasťou tejto medzinárodnej expanzie a poskynúť RSG strategické poradenstvo, analytické služby a komunikačnú podporu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore