Analýzy zdravotnej politiky - HSPM Network
10.8. 2023

Analýzy zdravotnej politiky - HSPM Network

Najnovšie kratučké analytické príspevky, ktoré sme pripravili pre European Observatory on Health Systems and Policy do sekcie Health Systems and Policy Monitor sa týkajú novely zákona 363/2011 a vekovej štruktúry zubárov.

Ako sme už písali v našej štúdií Lieková politika v širších rozpočtových súvislostiach, Slovensko zaostáva v dostupnosti inovatívnych liekov za inými vyspelými krajinami a popri úhrade kategorizovaných liekov sa tu nekontrolovateľne rozvinul aj tzv. výnimkový režim pre uhrádzanie liekov. V snahe riešiť tieto problémy bola v júni 2022 prijatá novela zákona č. 363/2011. Za kľúčové zmeny považujeme:

  • úpravy prahu QALY,
  • zmeny v procese kategorizácie vrátane zavedenia konzultácií pred konaním, uzatváranie Managed Entry Agreements s MZ SR namiesto zdravotných poisťovní,
  • transparentné pravidlá pre rozhodovanie v režime výnimiek a tiež nastavenie hornej hranice objemu finančných prostriedkov.

Hoci Slovensko má veľmi nepriaznivú vekovú štruktúru všeobecných lekárov a pediatrov, stomatológov sa tento problém netýka. Podľa údajov NCZI sa totiž podiel mladých zubárov za posledných desať rokov rapídne zvýšil. Jedným z hlavných dôvodov rýchleho rastu je pravdepodobne lákavá finančná odmena pre túto skupinu špecialistov. Podľa portálu Profesia.sk sa totiž mesačná mzda zubára pohybuje v roku 2023 na úrovni približne 5 000 EUR (cca štvornásobok priemernej mzdy 1 304 EUR).

Celé príspevky sú dostupné na stránke HSPM.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore