Článok publikovaný v Acta Oeconomica
20.1. 2022

Článok publikovaný v Acta Oeconomica

Peter a Daniela spolu s kolegami Romanom Mužíkom a Beátou Benkovou sú autormi odborného článku, ktorý bol publikovaný v Acta Oeconomica. V článku sa autori pokúšajú vysvetliť rozdiely v úmrtnosti na COVID-19 v 22 európskych krajinách podľa typu organizácie a úrovne výkonnosti ich systémov zdravotnej starostlivosti.  Úmrtia ľudí nakazených COVID-19 sú spoľahlivým kritériom, podľa ktorého bolo možné vyhodnotiť výkonnosť zdravotníckych systémov.

Medzi základné otázky, na ktoré článok odpovedá, patria:
1. Dá sa úmrtnosť na COVID-19 vysvetliť typom organizácie zdravotníckeho systému?
2. Existuje vzťah medzi mierou úmrtnosti na COVID a výkonnosťou zdravotníckeho systému meraným European Health Consumer Index (EHCI)?
3. Je niektoré z čiastkových skóre EHCI relevantnejšie pri vysvetľovaní výkonnostného rozdielu krajín V4 v porovnaní s ostatnými?
 
Celý článok je dostupný tu.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore