ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE VŠE
25.6. 2018

ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE VŠE

Po získaní funkcie v Akademickom senáte Fakulty managementu na jeseň 2017, bol Peter v júni 2018 úspešne zvolený za člena v Akademickom senáte VŠE.

Akademický senát VŠE zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a ruší fakulty, navrhuje kandidátov na rektora a jeho odvolanie, schvaľuje návrh rektora na ročné rozdelenie finančných prostriedkov fakultám, schvaľuje štatút vysokej školy a štatúty fakúlt atď. Všetky uvedené právomoci majú významný vplyv na fungovanie vysokej školy a preto ide o mimoriadne významnú funkciu.

V období rokov 2018-2021 by Peter chcel aktívne prispieť k naplneniu vízie VŠE, ktorým je získať vedúce postavenie na trhu manažérskeho a ekonomického vzdelávania v krajinách strednej Európy. Gratulujeme k zvoleniu!

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore