Czechia: health system review 2023
11.5. 2023

Czechia: health system review 2023

Začiatkom roka 2023 vyšla nová edícia publikácie Czechia: health system review 2023 zo série profilov krajín publikovaných pod hlavičkou European Observatory on Health Systems and Policies.

Publikácia detailne popisuje rôzne aspekty fungovania zdravotníckeho systému v Českej republike ako napr.  organizácia a riadenie systému vrátane popisu reforiem, financovanie, ľudské zdroje či poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Na príprave publikácie sa spoločne podieľali experti na zdravotnú politiku z danej krajiny (Lucie Bryndová, Lenka Šlegerová, Jana Votápková a Pavel Hrobon) ako aj výskumní pracovníci z European Observatory on Health Systems and Policies (Nathan Shuftan a Anne Spranger). Oponentami publikácie boli aj Peter a Daniela.

Celú publikáciu si môžete prečitať tu.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore