Daniela obhájila svoju dizertačnú prácu
21.10. 2019

Daniela obhájila svoju dizertačnú prácu

Daniela na Fakulte Manažmentu Vysokej školy ekonomickej v Prahe úspešne obhájila svoju dizertačnú prácu na tému: "Finančniá ochrana v zdravotníctve Českej republiky v kontextu New Public Managementu" a získala titul Ph.D. Práca skúma dopady zvýšenia súkromných platieb na zdravotnú starostlivosť na situáciu domácností.

Srdečne gratulujeme!

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore