Efektívnosť slovenského zdravotníctva
31.10. 2023

Efektívnosť slovenského zdravotníctva

Slovenská populácia starne a zvyšuje sa počet obyvateľov s chronickými chorobami. Dopyt po kvalitnej zdravotnej starostlivosti s využitím moderných liečebných postupov (mnohokrát s výrazne vyššou cenou) rastie a spolu s ním aj očakávania pacientov. Výsledkom je rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Zároveň sme si zatiaľ nedokázali poradiť s obmedzenou dostupnosťou k ZS niektorých skupín obyvateľstva a pretrvávajúcim nedostatkom zdravotníckeho personálu, a to najmä sestier a tiež lekárov v ambulanciách pediatrov, všeobecných lekárov pre dospelých a nektorých odboroch špecialistov. Uvedené sa premieta do podpriemerných výsledkov v ukazovateľoch ako sú odvrátititeľné úmrtia, dĺžka dožitia mužov a žien či novorodenecká úmrtnosť.

Rast výdavkov na zdravotnú starostlivosť pri stagnácii v zlepšovaní zdravotného stavu obyvateľstva poukazuje na neefektívnosť slovenského zdravotného systému. Aký je vývoj efektívnosti nášho zdravotníctva počas uplynulých 20 rokov (schéma 5) a ako obstálo Slovensko v porovnaní s inými krajinami sme sa rozhodli preskúmať pomocou rešerše odbornej literatúry a tiež použitím metódy Data Envelopment Analysis. Vďaka medzinárodnému porovnaniu vieme, že slovenské zdravotníctvo dosahuje veľmi slabé výsledky v efektívnosti a umiestňuje sa pravidelne na posledných priečkach porovnania s inými OECD krajinami. Podľa výsledkov našej DEA analýzy sa Slovensko v roku 2020 umiestninilo na 26. z 30. krajín. Môžu za to primárne veľmi slabé výsledky v zdravotných ukazovateľoch. Zaujímavý je prípad susednej Českej republiky, ktorá sa po roku 2000 držala na popredných miestach v rebríčkoch efektívnosti, avšak prudký nárast výdavkov na zdravotníctvo z 5,7% v 2000 na 9,2% HDP v 2020 sa nepremietol do adekvátneho nárastu očakávanej dĺžky života či poklesu potenciálne stratených rokov života a preto efektívnosť jej zdravotného systému v posledných rokoch výrazne poklesla.

Do budúcnosti vnímame ako zásadné zabezpečiť pri navýšení výdavkov na zdravotnú starostlivosť prijatie takých opatrení, ktoré zvýšia jeho efektívnosť a povedú k zlepšeniu zdravia obyvateľstva.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore