The Financial Protection Expert Network
5.7. 2023

The Financial Protection Expert Network

 
Daniela sa finančnej ochrane venuje od roku 2014 a je expertkou WHO na túto oblasť pre Česko.
 
V dňoch 14-15.6. sa spolu s Petrom zúčastnila WHO Barcelona forum on financial protection a bola zaradená do novo-vznikajúcej medzinárodnej siete expertov tzv. "The Financial Protection Expert Network" (FPEN) a do projektu UHC Watch, ktorý na pravidelnej báze sleduje úroveň finančnej ochrany v Európe. Počas  2-dňového stretnutia sa diskutovalo aj o predbežných zisteniach vyplývajúcich z novej správy o finančnej ochrane v európskom regióne WHO.  Celá správa o finančnej ochrane na Ukrajine s názvom "Can people afford to pay for health care? New evidence on financial protection in Ukraine 2023" je dostupná na stránke WHO.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore