INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
11.10. 2023

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

Koncom septembra sa vo Vysokých Tatrách pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR uskutočnila medzinárodná konferencia 8th International Scientific Conference Economics, Management & Business 2023 - Contemporary issues, insights and new challanges.

Peter, Daniela a spoluautorka odborného článku Kristína Randlová na konferencii vystúpili s prezentáciou z oblasti oftalmológie s názvom Incentives for Providers of Cataract Surgery depending on the Payment Mechanisms in the Czech Republic and Slovakia. Tejto téme sa intenzívne venovali uplynulé dva roky v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a VŠE v Prahe na ktorej Peter a Daniela pôsobia. Projekt financovaní z International Visegrad Fund skúmal mechanizmy financovania v oftalmológii v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine.

Z porovnania platobných mechanizmov pri operáciách katarakty medzi Českou republikou a Slovenskom je zrejmé, že sa značne líšia a poskytujú rôzne stimuly pre poskytovateľov ZS, pokiaľ ide o kvalitu (napr. výber šošoviek) a prístup k starostlivosti (napr. čakacie lehoty). V Českej republike paušálna platba (tzv. cena za balík, kde je cena šošoviek zahrnutá v úhrade) zvyšuje motiváciu poskytovateľov ZS k „obchodnejším“ rozhodnutiam a k hľadaniu lacných a dostupných šošoviek spĺňajúcich požadované CE normy. Úhrada založená na oddelení cien zákrokov a šošoviek vedie na Slovensku k používaniu šošoviek, ktoré sú ministerstvom zdravotníctva kategorizované ako nákladovo efektívne a motivácia pre poskytovateľov je tak viac riadená „medicínskymi“ rozhodnutiami.

Článok prezentovaný na konferencii je k dispozícii na preštudovanie.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore