Konferencia Hradec Economic days
21.4. 2023

Konferencia Hradec Economic days

V dňoch 13-14.4.2023 sa v Hradci Králove uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Hradec Economic Days.

21. ročník konferencie s bohatou účasťou zahraničných hostí a silným programom prniesol účastníkom poznatky z najnovších výskumných publikácií ako aj príbehy z praxe.

Konferencie sa aktívne zúčastnili aj Peter a Daniela., ktorí prezentovali dva príspevky na tému Náklady na mentálnu bulímiu a využitie technológie v dlhodobej ústavnej starostlivosti ľudí s Alzheimerovou chorobou.

Ich príspevky nájdete v Zborníku konferencie na str. 548 a 554.

 

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore