Liečba glaukómu na Slovensku
26.9. 2023

Liečba glaukómu na Slovensku

Z medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a VŠE v Prahe na ktorej pôsobia Peter a Daniela, vzišiel náš najnovší report na tému mechanizmy financovania v oftalmológii v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine.

Vrámci oftalmológie sme skúmali viaceré ochorenia vrátane glaukómu, ľudovo zeleného zákalu. Toto ochorenie vedie k nezvratnému rozkladu a postupnému umieraniu tkaniva zrakového nervu. Nakoľko tento nerv prenáša vizuálne podnety do nášho mozgu, jeho poškodením môže dôjsť k čiastočnej alebo dokonca úplnej strate zraku. Z dostupných štatistických údajov vieme, že v roku 2020 bolo na Slovensku okolo 194-tisíc ľudí s glaukómom, z toho 105-tisíc malo primárny glaukóm a 89-tisíc malo podozrenie na glaukóm. Na jeho liečbu sa používa (1) medikamentózna liečba - napr. kvapky do očí (okolo 40 000 pacientov ročne), po ktorej nasledujú (2) laserové operácie (niekoľko stoviek pacientov ročne) alebo (3) chirurgický zákrok (okolo 2 000 pacientov pred pandémiou COVID-19 ).

Medikamentóznu liečbu väčšinou vykonáva lokálny oftalmológ monoterapiou alebo fixnými kombináciami, ktoré sú zvyčajne plne hradené zo zdravotného poistenia. Laserová iridotómia (trabekuloplastika) je 2. líniou liečby glaukómu. Predoperačné vyšetrenie býva hradené poisťovňou, zákrok laserom taktiež hradí ZP (úhrada bola 271 EUR v 2020). Pacient si však musí väčšinou uhradiť minimálne jednu pooperačnú kontrolu – obvykle sa jedná o doplatok 50 EUR. Treťou líniou liečby je operácia kde sa voperuje implantát. Predoperačné vyšetrenia a zákrok bývajú hradené ZP (cca 370 EUR hradia poisťovne), avšak úhrada implantátu je so spoluúčasťou pre pacienta (cca 120 EUR). Čakacie doby na glaukóm sú zvyčajne nízke a zdravotné poisťovne nemajú žiadne limity.

Celý report v angličtine je v prílohe.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore