Liečba šedého zákalu
4.10. 2023

Liečba šedého zákalu

Šedý zákal (katarakt) je očné ochorenie, pri ktorom šošovka stráca priehľadnosť. Znížená priehľadnosť očnej šošovky bráni priechodu svetelných lúčov na sietnicu, takže videnie je zastrené, akoby prekryté sivým závojom. Účinnou liečbou je operačný zákrok - bezbolestná operácia, pri ktorom sa zakalená očná šošovka pomocou ultrazvuku alebo lasera z oka odstráni a nahradí umelou šošovkou.

Ide o pomerne časté ochorenie oka najmä u starších pacientov v čoho dôsledku sa na Slovensku niekoľko tisíc ľudí ročne zaujíma o túto operáciu. Z  nášho výskumu uskutočneného v rámci medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a VŠE v Prahe vieme, že situácia v liečbe kataraktu na Slovensku prešla v posledných rokoch zásadnou premenou. Hlavnou zmenou je výrazne lepšia dostupnosť liečby, čo vidieť v prudkom raste počtu operácií vykonaných ročne. Zatiaľ čo v 2013 podstúpilo operáciu kataraktu celkovo 29 835 pacientov, v 2019 už 42 466. V 2020 potom v dôsledku pandémie COVID-19 došlo k prudkému poklesu na 32 268 operácii. Skrátili sa aj čakacie listiny z 88 dní v 2013 na 18 dní v 2020. Nízke čakacie doby potvrdili aj poskytovatelia, podľa nich sú čakacie doby 1-2 mesiace (súkromní poskytovatelia) resp. 6 mesiacov (štátni poskytovatelia).

Približne 91 % všetkých operácií šedých zákalov sa vykonáva ambulantne a od roku 2019 je možné všetky absolvovať v rámci jednodňovej chirurgie. Manažment aj úhrada liečby šedého zákalu je organizovaná veľmi dobre, zákroky (predoperačné, chirurgické, pooperačné) sú hradené oddelene od implantátu. Úhrada za zákroky je dohodnutá individuálne v zmluve medzi poisťovňou a poskytovateľom ZS (operácia samotná sa hradí ZP v rozmedzí 340-480 Eur) a cena implantátu (materiálu) podlieha kategorizácií a referencovaniu cien.  Na cenu šošovky zároveň  pôsobí vyjednávacia sila poisťovní a trhové mechanizmy, ktoré tlačia jej cenu smerom nadol.  Výber šošoviek je pestrý a konečná cena pre pacienta závisí od jeho potrieb a dialógu s lekárom. Vo výsledku nemusí doplácať nič alebo si môže za implantát doplatiť.

Celý report v anglickom jazyku je dostupný na stiahnutie.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore