13.10. 2022

Newsletter 09/2022

Za málo peňazí, ešte menej muziky...

Jedným z najväčších problémov zdravotníctva je akútny nedostatok zdrojov. Žiaľ, rezort zdravotníctva namiesto toho, aby bojoval za svoj návrh (§13 odsek 13 zákona 580/2004), zvýšenie platby za poistencov štátu, ktorý by mohol priniesť do sektoru až 650 miliónov EUR (!), sa zaoberá evergreenovou pesničkou, obmedzením zisku zdravotných poisťovní, čo prinesie približne 20- 30 miliónov EUR. Čiže výrazne menší objem peňazí, ako keby navýšil spomínanú platbu za štátnych poistencov. V tejto téme sa niesla aj diskusia na zdravotníckej konferencii, ktorú koncom septembra organizovali Zdravotnícke noviny. 

Podrobnejšie som sa nenápadnému paragrafu z veľmi nepodarenej novely zákona, ktorý mení platbu štátu za svojich poistencov zo „zbytkového rozpočtu" na minimálne 1,9% HDP, venoval v mojom poslednom blogu.  

Tak ako bol v spomínanej novele nenápadný tento paragraf, tak veľmi slabá bola argumentácia v prospech jeho presadenia. Takže ako som predpokladal, kvôli argumentačným suchotám, neprešiel cez rezort financií.

Napriek tomu, že zdravotníctvo patrí medzi najväčšie položky verejných výdavkov, Slovensko je v celkových výdavkoch spomedzi krajín EÚ na chvoste.

Kým priemer EÚ je na úrovni takmer 10% HDP, na Slovensku je to iba 7,3% HDP. Pre porovnanie, Česká republika vynakladá na zdravotnú starostlivosť 9,2% HDP. 

Nízky objem peňazí si vyberá, samozrejme, svoju daň, či už v nízkej efektivite a kvalite alebo v odchode zdravotníckeho personálu do zahraničia. 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore