16.11. 2022

Newsletter 10/2022

Október v znamení rozpočtu

Mesiac október sa niesol najmä v téme návrhu rozpočtu pre budúci rok. Súčasná vláda si za jednu zo svojich priorít určila oblasť zdravotníctva. Žiaľ, nenasvedčujú tomu ani kroky v oblasti ľudských zdrojov, a ani kroky v tvorbe hrubého fixného kapitálu. A nenasvedčuje tomu ani navrhovaný budúcoročný rozpočet pre zdravotníctvo. Rozpočet pre zdravotníctvo je ako Schrödingerova mačka. Živý a mŕtvy zároveň. Prečo? Môžete si prečítať v mojom komentári, ktorý som poskytol pre Týždeň. 

Konferencie

Koncom minulého mesiaca týždenník Trend organizoval konferenciu Zdravotnícky manažment 2022, kde som mal možnosť v skvelej spoločnosti viesť konštruktívnu diskusiu o budúcnosti slovenského zdravotníctva. Môj kľúčový odkaz je, že štát by mal výrazne viac dôverovať zdravotným poisťovniam a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

Rovnako som mal v októbri možnosť vystúpiť na stretnutí v rámci inovatívnej platformy Health Systems and Policy Monitor (HSPM), ktorá monitoruje a analyzuje aktuálne dianie o zdravotných systémoch, reformách a politikách.

Zdravotníci

Okrem rozpočtu boli a stále sú horúcou témou aj hromadné výpovede lekárov, ktorí majú na ministerstvo niekoľko požiadaviek. Medzi nimi aj zmeny v platových podmienkach. Na Slovensku sa prostredníctvom valorizačnému mechanizmu mzdy zdravotníkov navyšujú každý rok. Avšak v porovnaní s okolitými krajinami stále zaostávame. 

Samozrejme, nižšie mzdy patria medzi jeden z hlavných dôvodov, prečo nám zdravotníci odchádzajú. Najviac lekárov smeruje do susednej Českej republiky, potom do Nemecka či Spojeného kráľovstva. V prípade slovenských sestier, väčšina odchádza do Česka, nasledujú Rakúsko a Spojené Kráľovstvo.

Slovenské zdravotníctvo je dlhodobo podfinancované a podľa samotného ministerstva zdravotníctva mu chýba 650 mil. EUR ročne. Bez potrebných zdrojov a ľudského kapitálu sa bude jeho úroveň naďalej výrazne znižovať. 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore