11.12. 2023

Newsletter 11/2023

Newsletter 11/2023

z medzinárodnej spolupráce medzi Varšavskou ekonomickou školou, Národnou akadémiou Kyjev-Mohyla, Univerzitou v Debrecíne a Vysokou školou ekonomickou (VŠE) v Prahe, na ktorej pôsobím, vzišiel projekt zameraný na tému- mechanizmy financovania v oftalmológii v krajinách Vyšehradskej štvorky a na Ukrajine. Za VŠE som v tomto projekte vystupoval ako hlavný riešiteľ a viedol som tím, ktorého súčasťou boli Ing. Daniela Kandilaki, Ph.D., Ing. Kristina Randlová a Ing. Zuzana Rajdlová. 

Prostredníctvom našich zistení sme identifikovali niekoľko rôznych oblastí, v ktorých možno zlepšiť liečbu katarakty, glaukómu, vitrektómie, vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD), diabetického makulárneho edému (DME) a transplantácie rohovky v daných krajinách. 

Závery k vyššie spomínaným ochoreniam za SR, ČR, Poľsko, Maďarsko a Ukrajinu si môžete pozrieť v publikovanej súhrnnej správe

1. Liečba šedého zákalu prešla u nás zásadnou premenou

Ako som spomínal vyššie jedným z ochorení, ktorému sme sa venovali bol šedý zákal, známe tiež pod názvom katarakta. Ide o očné ochorenie, pri ktorom dochádza k zakaleniu a strate priehľadnosti očnej šošovky.

V posledných rokoch prešla liečba šedého zákalu na Slovensku zásadnou premenou. Pokrok môžeme vidieť vo výrazne lepšej dostupnosti liečby. Prudko narástol napríklad počet operácií vykonaných ročne. Kým v roku 2013 podstúpilo operáciu katarakty takmer 30-tisíc pacientov, v roku 2019 to bolo už viac ako 42-tisíc. V 2020 v dôsledku pandémie COVID-19 klesol počet na 32 268 operácii. Progres vidieť aj v skrátení čakacej listiny z 88 dní (2013) na 18 dní (2020). Nízke čakacie doby potvrdili aj poskytovatelia, podľa ktorých sú čakacie doby u súkromných poskytovateľov 1-2 mesiace, resp. u štátnych 6 mesiacov.

Úhrada šedého zákalu je organizovaná veľmi dobre, keďže zákroky (predoperačné, chirurgické, pooperačné) sú platené oddelene od implantátu. Úhrada za zákroky je dohodnutá individuálne v zmluve medzi poisťovňou a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a cena implantátu podlieha kategorizácií a referencovaniu cien. Vďaka trhovým mechanizmom je cena šošovky tlačená dole. Pacient má na výber veľkú škálu šošoviek, konečná cena teda závisí od jeho potrieb.

V produktivite však Slovensko výrazne zaostáva. V susednej Českej republike vzrástol v rokoch 2010 až 2020 počet šedých zákalov z 99 000 na 131 000, čo

predstavuje 12 476 operácií na milión ľudí v roku 2020. Teda výrazne viac ako 5 976 operácií na milión ľudí na Slovensku (spolu 32 268 operácií). Samozrejme, silný vplyv mala na to aj pandémia COVID-19. Na Slovensku bol pokles operácií -24%, kým v Českej republike len -6%. 

Tomuto porovnaniu sme sa venovali aj v našom článku

2. Operácie glaukómu klesli v roku 2020 o takmer polovicu 

Výskyt primárneho glaukómu sa na Slovensku pohybuje okolo 18-tisíc ročne. Klinický prístup spočíva primárne v medikamentóznej liečbe, po ktorej nasledujú laserové operácie a chirurgické zákroky. Čakacie doby sú zväčša nízke. Dáta nám však ukazujú, že operácie glaukómu v roku 2020 klesli v dôsledku COVID-19 takmer až o 50% (r.2019- 1912 zákrokov, r.2020- 983 zákrokov).

V tomto okruhu oftalmológie pozitívne vnímame úhradu širokej škály liečiv, naopak cena implantátu nie je plne hradená, tu vidíme priestor na zlepšenie.

3. Pri liečbe AMD sú problémom čakacie doby i proces schvaľovania 

AMD je vekom podmienená degenerácia makuly. Ochorenie postihujúce centrálnu oblasť sietnice, nazývanú makula. Makula sa nachádza v zadnej časti oka a je zodpovedná za ostrý a detailný zrak.

Zvyčajne sa vyvíja vekom, predovšetkým u populácie nad 50 rokov. Prevalencia u ľudí nad 75 rokov je až 30 % populácie.

Pri tomto ochorení rozlišujeme suchú (častejšia - cca 80% prípadov) a vlhkú formu, ktorá je liečená prostredníctvom Anti-VEGF liekov.

Čakacia doba na liečbu AMD pomocou Anti-VEGF liekov je dlhá (zvyčajne až 6 mesiacov) a bez spoluúčasti. Proces schvaľovania liečby má na Slovensku značné rezervy, nakoľko trvá obvykle až 28 dní. Je to veľmi dlhá doba a prínos tejto liečby nemusí dosiahnuť požadované očakávania.

4. Event o novinkách v oftalmológii - SAVE THE DATE

Oblasť oftalmológie je naozaj zaujímavou, ale i obšírnou témou. Venovať sa jej budeme aj na našom budúcoročnom evente v Prahe, ktorý bude prebiehať pod záštitou Central & East European Health Policy Network

V rámci programu vystúpi viacero významných hostí z domáceho i zahraničného prostredia, konkrétne: 

     Spoluautori štúdie:

 • Dr. hab. Barbara Więckowska,
  Vedúca katedry inovácií v zdravotníctve na Varšavskej ekonomickej škole, Poľsko
 • dr. habil. Dózsa Csaba László, PhD. MSc , 
  zdravotnícky ekonóm, docent Fakulty zdravotníctva Univerzity v Miškolci, Maďarsko
 • Prof. Tetiana Yurochko, 
  riaditeľka Školy verejného zdravia NaUKMA a Vedúca oddelenia pre vedu a výskum, Ukrajina
 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., 
  MSc  Ekonóm, expert na zdravotníctvo, lektor na VŠE v Prahe, výkonný riaditeľ CEE Health Policy Network, Česko, Slovensko
     Odborní experti:
 • MUDr. Pavol Veselý, 
  očný chirurg, VESELY | Očná klinika, Slovensko
 • Bc. Petr Kocian, MHA 
  generálny riaditeľ NeoVize Group, Česko
 • Dr. Alain Rinaldi, 
  člen dozornej rady CEE HPN,zakladateľ a generálny riaditeľ MedExpansion, Švajčiarsko
 • Ing. Martin Kundrát, 
  člen CEE HPN , riaditeľ obchodného rozvoja, Country Manager CEE Ribera Salud, Slovensko 
  prípadne
  Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
  popredný český chirurg, prednosta a člen predstavenstva OB Kliniky, Česko
 

Event sa uskutoční: 

Štvrtok, 16. mája 2024 o 16.00 v Prahe (Kancelársky projekt Churchill Square)

Budeme radi, ak prijmete naše pozvanie.

Svoju účasť prosíme potvrďte najneskôr do 10.4.2024 na mailovej adrese: loeffler@ceehpn.eu. Kapacita podujatia je obmedzená. 

Ďakujeme. Tešíme sa na Vás.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore