12.2. 2024

Newsletter 1/2024

1. Slovensko má nového splnomocnenca pre preverenie manažmentu pandémie COVID-19

 

Do tejto pozície vymenovala vláda Petra Kotlára a podľa predsedu vlády

  "Úlohou novovymenovaného splnomocnenca bude plniť koordinačné úlohy zamerané na posúdenie a analyzovanie zákonnosti, hospodárnosti, účelnosti a efektivity opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou COVID-19 v rokoch 2020 - 2022,"

Pozrel som sa bližšie na jeho vedeckú činnosť a v relevantných vyhľadávačoch vedeckých publikácii som nenašiel žiadny výsledok:

 • Počet vedeckých článkov vo Web of Science: 0 (no author found)
 • Počet vedeckých článkov v Scopus: 0 (no author found)
 • Počet vedeckých článkov v Google Scholar: 0 (did you mean Kotler?)

Podrobnejšie si o tom môžete prečítať tu.

2. Aj správna výživa lieči pacientov

 

Bol jeden z blokov decembrovej konferencie Health Summit 2023, ktorý nás obzvlášť zaujal. Venoval sa predovšetkým stavu výživy pacientov v nemocniciach. Predpokladali sme, že tento stav nebude priaznivý. Prieskum Slovenskej spoločnosti parenterálnej a enterálnej výživy s podporou medzinárodného edukačného grantu Asociácie výrobcov klinickej výživy nás však zaskočil. Stav podvýživy pacientov v slovenských nemocniciach je v skutku alarmujúci.

Prieskum bol realizovaný v novembri a decembri 2021 vo vybraných zariadeniach v rámci Slovenska. Vzorku tvorilo 752 pacientov z oddelení geriatrie, chirurgie, onkológie, neurológie a interného. Výsledky ukázali, že len približne tretina pacientov (35,9 %) dosiahla normálny stav výživy. Až 40,6 % pacientov bolo identifikovaných ako ohrozených podvýživou, pričom 23,5 % pacientov už podvýživou preukázateľne trpelo.

Malnutrícia, teda podvýživa, má negatívny dopad na liečbu (spôsobuje viac infekcií, zhoršuje hojenie rán a pod.), ale aj na náklady spojené s liečbou. Je preto nevyhnutné venovať sa i tejto problematike.

Viac na našom webe Malnutrícia v slovenských nemocniciach

3. Najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku v roku 2021 boli kardiovaskulárne ochorenia


V roku 2021 boli kardiovaskulárne ochorenia, s podielom až takmer 36% všetkých úmrtí, hlavnou príčinou smrti. Ďalej nasledovali COVID-19 (19,6%) a rakovina (17,8%). Spolu tvorili až tri štvrtiny  všetkých úmrtí na Slovensku v spomínanom roku. 

Ak si bližšie rozoberieme nádorové ochorenia, najvyšší podiel mali rakovina pľúc(2,8%), po ktorej nasledoval kolorektálny karcinóm (rakovina hrubého čreva a konečníka)(2,6%) a rakovina prsníka (1,4%). Populačné programy na skríning rakoviny na Slovensku boli spustené len pred pár rokmi, výrazne ich však ovplyvnila pandémia COVID-19. Rovnako treba podotknúť, že záujem ľudí o ne je nízky. 

Viac si môžete pozrieť v zdravotnom profile Slovenska, ktorého cieľom je poskytnúť stručný a relevantný prehľad o najvýznamnejších ukazovateľoch zdravotného stavu obyvateľstva a fungovaní zdravotného systému. 

Spm rád za možnosť recenzovať najnovšiu edíciu za Slovensko. Publikácie vychádzajú pod iniciatívou Európskej komisie v spolupráci s European Observatory on Health Systems and Policies a OECD.

4. V máji organizujeme workshop o oftalmológii

 

Pod záštitou Central & East European Health Policy Network pripravujeme workshop k oftalmológii, ktorý sa uskutoční 16.5.2024 v Prahe.

Diskusia bude prebiehať v dvoch blokoch.V tom prvom budeme predstavovať našu štúdiu, ktorá bola zameraná na platobné mechanizmy v oftalmológii v krajinách V4+. Druhý sa bude venovať novým a inovatívnym myšlienkam v oftalmológií.

 

Na workshope budete mať príležitosť vypočuť si viacero významných domácich i zahraničných hostí, ako:

Spoluautori štúdie:

 • Dr. hab. Barbara Więckowska,
  Vedúca katedry inovácií v zdravotníctve na Varšavskej ekonomickej škole,
  Poľsko
 • dr. habil. Dózsa Csaba László, PhD. MSc , 
  zdravotnícky ekonóm, docent Fakulty zdravotníctva Univerzity v Miškolci,
  Maďarsko
 • Prof. Tetiana Yurochko, 
  riaditeľka Školy verejného zdravia NaUKMA a Vedúca oddelenia pre vedu a výskum, 
  Ukrajina
 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., 
  MSc  Ekonóm, expert na zdravotníctvo, lektor na VŠE v Prahe, výkonný riaditeľ CEE Health Policy Network, 
  Česko, Slovensko

     Odborní experti:

 • MUDr. Pavol Veselý, 
  očný chirurg, VESELY | Očná klinika, 
  Slovensko
 • Bc. Petr Kocian, MHA 
  generálny riaditeľ NeoVize Group, 
  Česko
 • Dr. Alain Rinaldi, 
  člen dozornej rady CEE HPN,zakladateľ a generálny riaditeľ MedExpansion,
  Švajčiarsko
 • Ing. Martin Kundrát, 
  člen CEE HPN , riaditeľ obchodného rozvoja, Country Manager CEE Ribera Salud, 
  Slovensko 
  prípadne
  Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
  popredný český chirurg, prednosta a člen predstavenstva OB Kliniky
  Česko

Poteší nás ak sa workshopu zúčastníte. Vstup je voľný. Kapacita podujatia je však obmedzená, preto prosíme potvrďte svoju účasť najneskôr do 10.4.2024 na mailovej adrese: loeffler@ceehpn.eu.

 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore