9.1. 2023

Newsletter 12/2022

1. Predstavenie novej štúdie

Ešte pred Vianocami sme stihli predstaviť verejnosti našu štúdiu Nadúmrtnosť na COVID-19 v kontexte rozhodnutí zdravotnej politiky (roky 2020 – 2022).

V štúdií sme analyzovali priebeh jednotlivých vĺn pandémie na Slovensku a prijaté protipandemické opatrenia vrátane ich účinnosti. Venovali sme sa aj dostupnosti a kvalite dát k úmrtnosti a nadúmrtnosti v súvislosti s covid-19. Nadúmrtnosť na Slovensku sme porovnávali s referenčnými krajinami EÚ. V závere sme pracovali s dátami súkromných poisťovní, ktoré sme použili na analýzu úmrtnosti a nadúmrtnosti na covid-19 podľa tzv. PCG skupín. 

Všetky štáty EÚ zaznamenali zvýšenú nadúmrtnosť, pri detailnejšom porovnaní však vidíme, že situácia na Slovensku bola obzvlášť nepriaznivá.V štúdií sme porovnávali SR s vybranými referenčnými krajinami EÚ. Ak by sme postupovali ako najlepšie krajiny, od Estónska, cez Portugalsko, Nemecko až po Dánsko, tak na Slovensku mohlo byť potenciálne zachránených 12 391, 14 483, 18 476, resp. až 21 308  ľudských životov.

 

V posledných dňoch získala spomínaná štúdia veľkú pozornosť, keďže na základe jej výsledkov a zistení chce generálna prokuratúra preverovať manažment pandémie covid-19.

Ako autori štúdie sme mali od začiatku ambíciu analyzovať dostupné dáta a porovnať prístup Slovenska počas pandémie s inými európskymi krajinami. Cieľom tejto odbornej štúdie bolo vyvolať expertnú diskusiu a preto nás prekvapilo, že štúdia nevyvolala záujem zo strany relevantných zdravotníckych inštitúcií a organizácií ako napríklad NZCI, IZA, či ÚDZS. 

Sme presvedčení, že ak má štúdia priniesť reálne poučenia do budúcnosti, mala by diskusia o nej zostať v odbornej rovine. Za nás sme pripravení sa jej zúčastniť.

2. Slovensko verzus Portugalsko

Jednou z porovnávaných krajín bolo aj Portugalsko, ktoré počas druhej vlny podobne ako Slovensko zaznamenalo vysoký počet úmrtí v súvislosti s ochorením covid-19. Situácia počas tretej vlny bola na Slovensku viac menej rovnaká, v Portugalsku napriek vysokým číslam infikovaných počet úmrtí na covid-19 narástol len mierne. Zásadným rozdielom bola miera zaočkovanosti. Kým na Slovensku bolo zaočkovaných 51% obyvateľstva, tak v Portugalsku 86% celkovej populácie.

Podrobnejšie som sa porovnaniu Slovenska a Portugalska venoval aj v komentári uverejnenom v Týždni.

3. Prevencia je dôležitá  

Na tému preventívnej starostlivosti som mal v uplynulom mesiaci možnosť diskutovať s mnohými stakeholdermi a predstaviteľmi štátnych i neštátnych inštitúcii za okrúhlym stolom, ktorý organizovala Americká obchodná komora v SR- AmCham Slovakia. Cieľom diskusie bolo začať diskusiu o naliehavosti vytvorenia národného preventívneho programu a definovaní najväčších výziev existujúcich iniciatív v rámci prevencie.

Vedeli ste, že viac ako 40% prípadov rakoviny je preventabilných? Každoročne je rakovina diagnostikovaná 3,5 mil. osôb v EÚ a až viac ako 40 % prípadov rakoviny možno predísť. V tejto súvislosti vidím riešenie najmä vo zvýšenom povedomí o prevencii rakoviny, screeningových programoch či zlepšenom prístupe k liečbe.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore