17.1. 2024

Newsletter 12/2023

1. Zdravotníctvo potrebuje iné riešenia, ako zvyšovanie odvodov

 

Minulý rok prišla nová vláda s konsolidačným balíčkom, ktorý sa dotýka aj oblasti zdravotníctva.

Jedným z hlavných opatrení balíčka je navýšenie odvodov zamestnávateľa z 10 na 11%, v prípade SZČO a samoplatiteľov ide o navýšenie zo 14 na 15%. Sektoru by to malo priniesť 357 miliónov eur navyše. Navyšovanie odvodov však viacero zdravotníckych analytikov nepovažuje za ideálny krok. Lepším riešením by bolo napríklad zvýšenie spoluúčasti občanov na financovaní, zoficiálniť a zregulovať poplatky, ale aj zavedenie pripoistenia. Okrem toho, na základe návrhu rozpočtu by mala dosiahnuť platba za poistencov štátu v tomto roku 2,1 miliardy eur. Ide o približne rovnakú sumu ako v minulom roku, ale obrovský nárast oproti roku 2022 (1,2 miliary). Podľa analytika Martina Smatanu v roku 2022 platilo Slovensko na jedného poistenca štátu mesačne 31 eur, susedné Česko až 72 eur na osobu. V minulom roku sa tento rozdiel znížil. Slovenský štát minul na jedného svojho poistenca 60 eur (po jesennom dofinancovaní), v Česku to bolo 78 eur. V roku 2024 by mali byť celkové príjmy zdravotných poisťovní približne 8 miliárd eur, čo predstavuje zhruba 25% skok v porovnaní s rokom 2022 (6 miliárd eur).

Konsolidačný balíček nepresvedčil ratingovú agentúru Fitch, ktorá znížila rating Slovenska na ,,A-„. Svoje rozhodnutie zdôvodnila zlým stavom verejných financií, veľkým deficitom i neistou trajektóriou fiškálnej konsolidácie.  Túto problematiku sme bližšie rozpracovali v našom článku pre European Observatory on Health Systems and Policies.

2. Pri odvrátiteľnej úmrtnost v porovnaní s inými krajinami EÚ zaostávame

 

Pod iniciatívou Európskej komisie vychádza každé dva roky séria publikácii State of Health in the EU,  ktorej cieľom je zlepšiť znalosti v oblasti zdravia špecifické pre jednotlivé krajiny a pre celú Európsku úniu. Projekt prebieha v spolupráci s European Observatory on Health Systems and Policies a OECD, ktoré za rok 2023 vypracovali zdravotné profily všetkých členských štátov EÚ, Islandu a Nórska. Teší ma, že som mal možnosť recenzovať najnovšiu edíciu za Slovensko.

Medzi najdôležitejšie zistenia patria napríklad:

• Stredná dĺžka života na Slovensku v poslednom desaťročí pred pandémiou rástla rýchlejšie ako priemer EÚ, no medzi rokmi 2019 a 2022 klesla o viac ako pol roka, pričom hlavnými príčinami úmrtí v roku 2021 boli kardiovaskulárne ochorenia, COVID-19 a rakovina.

• Takmer polovica úmrtí na Slovensku v roku 2019 bola spojená s behaviorálnymi rizikovými faktormi, pričom diétne riziká a fajčenie tabaku predstavovali hlavné prispievajúce faktory.

• Výdavky na zdravotníctvo v roku 2021 dosiahli 7,8 % HDP, čo je výrazne menej než priemer EÚ (11,0 %).

• Miera odvrátiteľnej úmrtnosti naďalej patrila medzi najvyššie v EÚ v roku 2020.

• COVID-19 vážne zasiahol do poskytovania ZS na Slovensku. Došlo k spomaleniu zavedenia skríningu rakoviny aj k prudkému zníženiu počtu chirurgických zákrokov, ako sú náhrady bedrového a kolenného kĺbu.

• Pretrvávajúci nedostatok zdravotníckych pracovníkov predstavuje dlhodobý problém; v priemere majú všeobecní lekári 57 rokov a 41 % z nich už dosiahlo štandardný dôchodkový vek.

• Každý siedmy Slovák sa potýka s problémami duševného zdravia, pričom dostupnosť ZS je obmedzená z dôvodu nedostatočného počtu odborne vyškolených zdravotníckych pracovníkov, nízkeho financovania a prítomnosti stigmy.

Celú správu za Slovensko nájdete aj na našom webe Slovakia: Country Health Profile 2023

3. Pozývame vás do Prahy na workshop o oftalmológii

 

Dňa 16.5.2024 organizujeme v Prahe pod hlavičkou Central & East European Health Policy Network workshop k oftalmológii. Diskutovať budeme v dvoch blokoch.V prvom predstavíme našu štúdiu zameranú na platobné mechanizmy v oftalmológii v krajinách V4+. V druhom sa zameriame na nové a inovatívne myšlienky v oftalmológií.

Na podujatí vystúpi viacero významných domácich i zahraničných hostí, ako: 

Spoluautori štúdie:

 • Dr. hab. Barbara Więckowska,
  Vedúca katedry inovácií v zdravotníctve na Varšavskej ekonomickej škole,
  Poľsko
 • dr. habil. Dózsa Csaba László, PhD. MSc , 
  zdravotnícky ekonóm, docent Fakulty zdravotníctva Univerzity v Miškolci,
  Maďarsko
 • Prof. Tetiana Yurochko, 
  riaditeľka Školy verejného zdravia NaUKMA a Vedúca oddelenia pre vedu a výskum, 
  Ukrajina
 • doc. Ing. Peter Pažitný, Ph.D., 
  MSc  Ekonóm, expert na zdravotníctvo, lektor na VŠE v Prahe, výkonný riaditeľ CEE Health Policy Network, 
  Česko, Slovensko

     Odborní experti:

 • MUDr. Pavol Veselý, 
  očný chirurg, VESELY | Očná klinika, 
  Slovensko
 • Bc. Petr Kocian, MHA 
  generálny riaditeľ NeoVize Group, 
  Česko
 • Dr. Alain Rinaldi, 
  člen dozornej rady CEE HPN,zakladateľ a generálny riaditeľ MedExpansion,
  Švajčiarsko
 • Ing. Martin Kundrát, 
  člen CEE HPN , riaditeľ obchodného rozvoja, Country Manager CEE Ribera Salud, 
  Slovensko 
  prípadne
  Prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
  popredný český chirurg, prednosta a člen predstavenstva OB Kliniky
  Česko

Potešíte nás vašou účasťou. Svoju účasť prosíme potvrďte najneskôr do 10.4.2024 na mailovej adrese: loeffler@ceehpn.eu. Kapacita podujatia je obmedzená. 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore