14.3. 2023

Newsletter 2/2023

17.februára sa uskutočnilo prvé stretnutie expertného tímu k nadúmrtnosti na COVID-19. 

Stretnutia sa zúčastnili:
za ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU DÔVERA
Mgr. Ing. Roman Mužik, MSc., PhD
Mgr. Beata Saal
Mgr. Martin Selvek


za ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU UNION
Ján Dudek
Mgr. Michal Kotrč


za NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYH INFORMÁCIÍ (NCZI)
Ing. Martina Vrbiková


za INŠTITÚT ZDRAVOTNÝCH ANALÝZ (IZA)
Mgr. Petra Ištokovičová, MPH
Mgr. Peter Barančok, PhD


za autorov štúdie 
doc. Ing. Peter Pažitný, MSc., PhD.
Ing. Ľubica Löffler, MSc.
MUDr. Rudolf Zajac

Prebrali sme možnú spoluprácu a navrhli sme niekoľko krokov. 

1. Raz za mesiac

Navrhli sme, aby sa tieto stretnutia opakovali na mesačnej báze. Následné závery týchto stretnutí máme záujem publikovať v podobe odborného článku. 

Najbližšie stretnutie sa uskutoční 24.3.2023 na pôde IZA. Pevne veríme, že sa zúčastnia už aj zástupcovia VšZP a ÚDZS. 

2. Vytvorenie COVIDovej knižnice

je prvým konkrétnym krokom, na ktorom sme už aj začali pracovať.

Na jednom mieste tu nájdete nami zozbierané a chronologicky usporiadané publikácie, články, reporty či prieskumy k téme COVID-19 na Slovensku. 

V prípade, ak viete o ďalších odborných výstupoch, ktoré by našu knižnicu mohli obohatiť, kontaktujte nás prosím a mailovej adrese: loeffler@healthcareconsulting.sk.

Z knižnice vyberáme nedávno publikovaný článok o nežiaducich účinkoch registrovaných vakcín

Začiatkom roka bol v odbornom časopise Frontiers in Pharmacology publikovaný článok Analysis of spontaneous reports of suspected adverse reactions after vaccination against COVID-19 in Slovakia autorov Monika Laššánová, Štefan Laššán, Silvia Líšková, Tomáš Tesař a Monika Čičová, ktorí prostredníctvom dát od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv zanalyzovali hlásené podozrenia na nežiaduce účinky registrovaných vakcín na COVID-19 (Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax) za obdobie od 1. januára 2021 do 31. mája 2021. Ich zistenia sú v súlade s európskymi údajmi, podľa ktorých mala Vaxzevria (predtým AstraZeneca) výrazne vyšší pomer hlásených podozrení na závažné nežiaduce reakcie. 

Spomínaný článok je súčasťou našej COVIDovej knižnice.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore