21.4. 2023

Newsletter 3/2023

1. Etatisti, technokrati a Covid


Napriek svojej rozdielnosti majú etatizmus a technokracia spoločnú črtu – absentuje v nich dôraz na preferencie pacientov a spotrebiteľov v zdravotníctve. Víziou etatistu je všemocný štát; víziou technokrata je dogma efektívnosti víťaziaca nad preferenciami pacientov a želaniami spotrebiteľov.

Viac si môžete prečítať v komentári, ktorý sme spolu s Dr. Zajacom poskytli pre Týždeň.

2. Do trojice krajín s najvyššou nadúmrtnosťou patrí aj Slovensko 

O nadúmrtnosti počas pandémie COVID-19 na Slovensku sme písali v článku publikovanom v Health Systems and Policy Monitor (HSPM). HSPM je inovatívna platforma, ktorá monitoruje a analyzuje aktuálne dianie o zdravotných systémoch, reformách a politikách

Pri porovnaní nadúmrtnosti medzi európskymi krajinami v období 2020 až 2022 vidíme, že Slovensko patrilo medzi krajiny s najvyššou nadúmrtnosťou, až 24,08%. Horšie od nás boli už len Poľsko (25,51%) a Bulharsko (29,73%). Najnižšiu nadúmrtnosť zaznamenali krajiny ako Nórsko(1,95%), Švédsko (2,34%) či Island (3,23%). Priemer EÚ bol na úrovni 13,75%. 

3. COVIDovú knižnicu postupne rozširujeme

Mieru šírenia ochorenia COVID-19 pri zavedení protiepidemických opatrení v rámci SR skúmala Monika Musilová vo svojej dizertačnej práci Dopad epidemiologických opatrení na priebeh pandémie COVID-19 na Slovensku. 

Cieľom práce bolo i zhodnotenie efektu vybraných celoplošných opatrení ako aj výskyt ochorenia COVID-19 na Slovensku v 1., 2. a 3. vlne pandémie a popis vybraných epidemiologických ukazovateľov vo vzťahu k šíreniu ochorenia.

Dizertačnú prácu sme zaradili do našej COVIDovej knižnice, ktorá sústredí odborné výstupy týkajúce sa pandémie COVID-19 na Slovensku

4.  CEE HPN má nový web

V 2011 som spolu s ďalšími odborníkmi na zdravotnú politiku založil Central & East European Health Policy Network (CEE HPN). Poslaním CEE HPN je ovplyvňovať zmeny systému zdravotnej starostlivosti v krajinách Strednej a Východnej Európy (CEE) v prospech spotrebiteľov. 

V sieti pôsobím ako výkonný riaditeľ a spolu s kolegami je našou víziou vybudovať silnú a rastúcu sieť odborníkov na zdravotnú politiku v regióne CEE. 

V uplynulých dňoch prešla naša webová stránka redizajnom. Nájdete tu zoznam aktuálnych členov, ako i sumár našich aktivít či novinky z regiónu CEE.

5.  Pripravujeme event k onkologii

Pod záštitou spomínanej siete CEE HPN pripravujeme 1. júna 2023 v Bratislave event, na ktorom sa budeme rozprávať o prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení na Slovensku

V rámci programu budú diskutovať viacerí odborníci: prof. MUDr. Stanislav Špánik, CSc., prof. PhDr. Róbert Babeľa PhD., MBA, MSc. (HTA), FISAC, Mgr. Ján Jasenský , MUDr. Víťazoslav Belan, PhD, Adam Marťák, M.Sc a Dr. Alain Rinaldi.

V prípade, že máte záujem zúčastniť sa, potvrďte prosím svoju účasť do 18.5.2023 na mailovej adrese: loeffler@ceehpn.eu

6.  Druhé stretnutie expertného tímu

V piatok 24.3 2023 sa uskutočnilo v priestoroch Inštitútu zdravotných analýz druhé pracovné stretnutie expertného tímu k téme: Nadúmrtnosť počas pandémie COVID-19. Prítomní boli zástupcovia Inštitútu zdravotných analýz, Národného centra zdravotníckych informácii, zdravotných poisťovní Dôvera a Union a autori štúdie. 

Kľúčovým záverom stretnutia je, že expertná skupina spoločne vyvinie metodiku na odpovedanie výskumných otázok, následne sa vytvoria skripty v R-ku a každá zdravotná poisťovňa tento skript zbehne na svojich dátach. Výsledky budú vzájomne komunikované a spoločne interpretované. Takýmto spôsobom je zabezpečená metodologická jednota pričom dáta zostávajú u jednotlivých poisťovní a nemusia byť spoločne zdieľané - iba výsledky.

Zároveň nás teší, že účasť na ďalšom stretnutí, plánovanom na 28.apríl 2023, potvrdili i zástupcovia VšZP. Pozvánku budeme opätovne posielať aj ÚDZS, pevne dúfame, že naše pozvanie prijmú. 

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore