18.5. 2023

Newsletter 4/2023

1. Stretnutie expertného tímu už aj za účasti VšZP  

Koncom apríla sa uskutočnilo už tretie stretnutie expertného tímu k téme: Nadúmrtnosť počas pandémie COVID-19

Naše pozvanie prijali zástupcovia všetkých troch zdravotných poisťovní VšZP, Union a Dôvera, Národného centra zdravotníckych informácii a Inštitútu zdravotných analýz.

Cieľom stretnutí je publikovať kvalitné dáta a analýzy o priebehu COVID-19 na Slovensku. Metodický postup analýzy bude jednotný a bude spočívať v definovaní spoločného skriptu v R-ku ku každej výskumnej otázke. Každá zdravotná poisťovňa si tento skript zbehne na svojich dátach samostatne, nebude potrebné zdieľať dáta. Výsledky budú následne spoločne interpretované. 

Najbližšie štvrté stretnutie sa uskutoční online formou 19.mája.2023. 

2. Medzi krajinami EÚ existujú pri dystanázii značné rozdiely

V našej štúdii Zdravotníctvo v EÚ: porovnanie a príklady z vybraných oblastí sme sa venovali aj menej známej tematike, a to dystanázii. Tu je možné chápať ako snahu vždy maximalizovať predĺženie ľudského života pričom dĺžka života je dôležitejšou ako kvalita života. Tento výraz je pomerne málo využívaný, chýba jednotná definícia a jeho pochopenie sa veľmi často zamieňa aj s ďalšími, úzko súvisiacimi pojmami.

Na úrovni jednotlivých krajín EÚ existujú v danej problematike značné rozdiely v legislatívnej úprave a uplatňovanej praxi. Za best practice prístup považujeme nastavenie systému v Španielsku, Holandsku a Belgicku. Posledné dve zmienené krajiny opakovane získavajú najlepšie skóre v rámci EÚ aj podľa Quality of Death Index od The Economist. 

3. Poučenia z covidu

je publikácia, ktorá vznikla pod vedením editora Lukáša Filu a trinástich spoluautorov a spoluautoriek. Zameriava sa na niekoľko oblasti, ktorých sa pandémia silne dotkla. Okrem zdravotníctva sa v publikácii autori venujú aj oblasti vzdelávania, kultúry, ľudských práv či ekonomike. 

V sekcii zdravotníctva opisujú autori napríklad dôležitosť očkovania, ktoré je kľúčové. Rovnako ako my, hodnotia, že vláda nebola v komunikácii stratégie očkovania jednotná a téma vakcinácie bola spolitizovaná. Dotýkajú sa aj testovania, kde hodnotia PCR metódu ako zlatý štandard a uvádzajú, že ,,ide o najpresnejšiu metódu testovania, ktorú dnes preferujú a akceptujú aj iné krajiny". Úspech Slovenska v boji s pandémiou porovnávajú s našimi susednými krajinami. Treba si však uvedomiť, že tieto krajiny (rovnako ako SR) pandémiu nezvládli. V rámci EÚ sú krajiny, ktoré si počínali oveľa lepšie, toto porovnanie nájdete v našej štúdii o nadúmrtnosti. 

Publikácia bola zaradená do našej COVIDovej knižnice

4. Event k onkológii už o pár dní

Vo štvrtok 1.júna 2023 pripravujeme pod záštitou CEE HPN v Bratislave event venovaný prevencii, diagnostike a liečbe onkologických ochorení na Slovensku. 

Diskutovať tu budú viacerí odborníci z praxe: 

    • prof. MUDr. Stanislav Špánik, 

    • CSc., prof. PhDr. Róbert Babeľa PhD., 

    • MBA, MSc. (HTA), FISAC, 

    • Mgr. Ján Jasenský , 

    • MUDr. Víťazoslav Belan,

    • PhD, Adam Marťák, M.Sc 

    • Dr. Alain Rinaldi

Event bude možné sledovať aj online na Facebook stránke CEE HPN.

Výstupy z podujatia budú neskôr zverejnené aj na webe CEE HPN

5. Konferencia Hradec Economic days

V uplynulom mesiaci sa v Hradci Králove uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia Hradec Economic Days.

21. ročník konferencie sa niesol v bohatej účasti zahraničných hostí a silnom programe. Na konferencii sme mali možnosť prezentovať aj naše výstupy, a to príspevky na tému Náklady na mentálnu bulímiu a využitie technológie v dlhodobej ústavnej starostlivosti ľudí s Alzheimerovou chorobou. Príspevky nájdete v Zborníku konferencie na str. 548 a 554.

Kontakt

ADRESA — BRATISLAVA (SK)

Pažitný & Kandilaki, s.r.o.
Dunajská 2
811 08 Bratislava

Zapísaná v Obchodnom registri okr. súdu BA I.,
vložka č. 115682/B

IČO
50 606 085

DIČ
2120395596

IČ DPH
SK2120395596

ADRESA — PRAHA (CZ)

Kandilaki & Pažitný, s.r.o.
Sokolovská 85/104
186 00 Praha 8

Zapísaná v Obchodnom registri u Městského soudu v Praze,
vložka C 275297

IČO
060 57 616

DIČ
CZ06057616

IČ DPH
CZ06057616

Hore